Now showing items 1-20 of 25

 • Aplikační programové rozhraní pro ITIL Service Desk systémy 

  Širůček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá ITIL procesy v systémech service desk. Cílem práce bylo zvolit několik service desk systémů a zpracovat rozhraní, přes které bude možné se service desky komunikovat a pracovat s vybranými procesy. ...
 • Database System for Laboratory Equipment Tracking 

  Helienek, Denis
  Cieľom tejto práce je doručenie služby v podobe databázového systému pre sledovanie laboratórnych zariadení pre Porsche Engineering Services, s.r.o. Uvedená služba bola doručená nasledovaním usmernení frameworku manažmentu ...
 • Herní engine pro ITIL trenažér 

  Pučálka, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřená na knihovnu Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Cílem práce bylo analyzovat, navrhnout a implementovat herní engine, který by umožnil simulaci provozu IT služeb v reálném ...
 • Hodnocení informačních systémů 

  Menšík, Marek
  Tato práce se zabývá způsoby hodnocení informačních systémů z pohledu uživatele a výrobce. V teoretické části jsou představeny současné trendy a používané způsoby, včetně ukázek fungování u reálných firem. Praktická část ...
 • Hodnocení informačních systémů. 

  Matuška, Marian
  Tato práce se zabývá hodnocením informačních systémů a to z několika pohledů. Prvním pohledem je obecné hodnocení informačních systémů z pohledu zákazníka při výběru nebo užití informačního systému. Druhým pohledem je ...
 • Implementace ITIL a COBIT pomocí nastrojů ARIS 

  Škoviera, Martin
  Diplomová práce se zabývá řešením frameworku COBIT a knihovny ITIL v oblasti řízení podnikových procesů. Zahrnuje řadu procesních modelovacích jazyků a diagramů pro společnosti působící v oblasti informačních a komunikačních ...
 • ITIL trenažér 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému pro podporu studia a procvičování vybraných postupů dle Information Technology Infrastructure Library (ITIL) se zaměřením na návrh a ...
 • Klientská aplikace ITIL trenažéru pro Android 

  Nechvátal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace webu www.itiltrenazer.cz pro Android. Vytvořená aplikace umožňuje uživatelům řešit a spravovat tréninky a scénáře pro nácvik postupů dle Information ...
 • Metodika a nástroj pro podporu řízení rizik v projektech 

  Blašková, Adriána
  Táto diplomová práca sa zaoberá oblasťou riadenia rizík v projektovom manažmente. Cieľom je vytvoriť komplexnú metodiku riadenia rizík a funkčný prototyp systému, ktorý ju dopĺňa a podporuje. Metodika je založená na ...
 • Metriky kvality řízení IT 

  Marcin, Juraj
  Táto diplomová práca sa zaoberá metrikami kvality riadenia IT. Hlavným cieľom práce je navrhnutie webovej aplikácie pre posúdenie kvality správy a riadenia IT služieb. Výsledná aplikácia bude určovať spomínanú kvalitu na ...
 • Model Incident managementu v dialogovém rozhraní e-commerce 

  Šimčík, Vlastimil
  Tato práce pojednává o zavedení Incident managementu jako o jednom z možných prostředků pro minimalizaci rizik a ztrát vzniklých organizaci výpadky v jejich infrastruktuře, či nedostupností jejich „business critical“ ...
 • Modelování procesů zvoleného rámce pro komplexní řízení podnikové informatiky v ARIS Designer 

  Štanglica, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním procesů zvoleného rámce pro komplexní řízení podnikové informatiky s využitím nástroje ARIS Designer. Čtenář je nejprve uveden do problematiky procesního řízení podniku a modelování ...
 • Návrh algoritmů pro modul informačního systému 

  Weinlichová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro nový modul firemního informačního systému. V úvodní části se zabývá způsoby popisu informačních systémů. Pro upřesnění popisovaného systému stručně chrakterizuje prostředí ...
 • Návrh zavedení ITSM s využitím rámce ITIL se zaměřením na bezpečnost 

  Antalík, Dominik
  Diplomová práce sa zabývá návrhem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb IT a jejich optimalizací v zájmu podniku a jeho obchodních cílů. Pro potřeby uživatelsky přívětivého poskytování služeb IT s optimalizovanými ...
 • Podpora knowledge managementu v systému ALVAO 

  Pramuka, Tomáš
  Práce pojednává o správě znalostí z pohledu knihovny ITIL . V práci je analyzováno řešení správy znalostí a báze znalostí  v systému Service Now a současné řešení báze znalostí v systému ALVAO .  Dále je navrženo a ...
 • Podpora zpracování požadavků zákazníků 

  Kalivoda, Vojtěch
  Tato práce popisuje realizaci podpory zpracování požadavků zákazníků společnosti ALVAO. Cílem práce je vytvořit rozšiřující nástroj/modul do systému ALVAO Service Desk, jenž bude zákazníkům vytvářet prostor pro jejich ...
 • Posouzení efektivnosti Service Desk aplikace a návrh změny 

  Navrátilová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá posouzením efektivnosti a návrhem změny aplikace typu Service Desk, který povede ke zvýšení efektivnosti podporovaných procesů a k přizpůsobení aplikace podle ITIL v3. Návrh změny je vytvořen ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Trefulka, Mojmír
  Tato práce je zaměřena na informační systémy - definici základních souvisejících pojmů, vymezením a zhodnocením použitelnosti a efektivity informačních systémů, jejich přínosu pro podnik, procesy a metodami jejich řízení.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Petrová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou informačních systémů v podnikovém prostředí. Praktická část je zaměřena na posouzení současného řešení IS/IT ve zvoleném hotelu pomocí analýzy HOS 8 a ZEFIS. Na základě těchto ...
 • Posouzení objednávkového systému firmy a návrh změn 

  Zechmeisterová, Olga
  Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu online systému objednávek neboli softwarového tiketing nástroje vybrané společnosti za pomoci analytických metod. Na základě výsledků budou zkomponovány návrhy pro ...