Now showing items 1-13 of 13

 • Comparison of Two Methods for Automatic Brain Morphometry Analysis 

  Schwarz, D.; Kasparek, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  The methods of computational neuroanatomy are widely used; the data on their individual strengths and limitations from direct comparisons are, however, scarce. The aim of the present study was direct comparison of DBM based ...
 • Lícování sekvencí sítnice pomocí fázové korelace 

  Prosser, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá využitím fázové korelace ke slícování snímků videa očního pozadí. Úvodní část je rešerší na téma oční pozadí, oční pohyby, různé přístupy lícování videa a fázová korelace s příklady využití ...
 • Lícování ultrasonografických obrazových sekvencí 

  Kubica, Roman
  Výsledkem této práce, zabývající se lícováním medicínských obrazů, je automatický registrační algoritmus. Ten je konstruován a testován na práci s reálnými ultrazvukovými snímky, pořízenými pomocí perfusního zobrazování. ...
 • Multimodální registrace retinálních snímků z fundus kamery a OCT 

  Běťák, Ondřej
  Tato práce se zabývá multimodální registrací snímků sítnice z různých skenovacích zařízení. Multimodální registrace umožňuje zvýraznit prvky na snímcích sítnice, které jsou důležité pro detekci různých typů onemocnění oka ...
 • Numerické metody zpracování obrazů z kosmické sondy NASA SDO 

  Meduňa, Tomáš
  Tato práce se zabývá zpracováním snímků Slunce pořízených kosmickou sondou SDO na různých vlnových délkách a vizualizací výskytu třikrát ionizovaného uhlíku C IV jejich vhodným složením. V práci jsou uvedeny základní ...
 • Optimalizace pro registraci obrazů založená na genetických algoritmech 

  Horáková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá globálními optimalizačními metodami a jejich využitím při registraci medicínských obrazů. Hlavní cíl spočívá ve vytvoření genetického algoritmu a testování jeho funkčnosti na syntetických datech. ...
 • Optimalizační metoda TRUST pro registraci medicínských obrazů 

  Pernicová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací pro registraci medicínských obrazů. Základem bylo seznámit se s registrací obrazů a důkladně prostudovat jednotlivé globální optimalizační metody, zvláště optimalizační metodu ...
 • Předregistrace plicních objemových CT obrazových dat 

  Šiška, Branislav
  Bakalárska práca sa zaoberá predregistráciou pľúcnych objemových CT obrazových dát. Predregistrácia je riešená metódou fázovej korelácie pri rozklade 3D obrazu na 2D rezy usporiadané za sebou. Práca ďalej popisuje geometrické ...
 • Registrace autofluorescenčních obrazů sítnice 

  Říha, František
  Autofluorescenčních obrazů sítnice, které se snímají konfokálním laserovým skenovacím oftalmoskopem (HRA, Heidelberg Retina Angiograph), se využívá k diagnostice glaukomového onemocnění. Glaukom je nemoc, při které dochází ...
 • Registrace CT objemových obrazů mozku pomocí globální afinní 3D transformace 

  Mikuláš, Karol
  V současné době dochází ve zdravotnictví k rychlému vývoji nových zobrazovacích metod a zdokonalování používaných metod. S tím dochází i k vývoji nových metod pro zpracování dat pořízených těmito metodami. Především v ...
 • Registrace obrazu 

  Jindra, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem různých způsobů registrace obrazů v oblasti medicínského zpracování. Jsou zde zpracována kritéria pro správnou volbu metody registrace, dále parametry pro vhodnou transformaci, ...
 • Registrace obrazu pomocí metody Optical Flow 

  Bistrý, Jan
  Registrace medicínských obrazů je technika, která se rozvíjí ruku v ruce s novými hybridními diagnostickými zobrazovacími modalitami. V dnešní době je prováděna registrace jak monomodálních, tak multimodálních obrazových ...
 • Registration of retinal sequences from new video-ophthalmoscopic camera 

  Kolář, Radim; Tornow, Ralf-Peter; Odstrčilík, Jan; Labounková, Ivana (BioMed Central, 2016-05-20)
  Analysis of fast temporal changes on retinas has become an important part of diagnostic video-ophthalmology. It enables investigation of the hemodynamic processes in retinal tissue, e.g. blood-vessel diameter changes as a ...