Now showing items 1-1 of 1

  • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

    Jakubechová, Jana
    Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...