Now showing items 1-7 of 7

 • Charakterizace nanostrukturovaných elektrod pro elektrochemické biosenzory 

  Kynclová, Hana
  V dnešní době je přikládáno velké úsilí na zkoumání aplikací nanočástic do biosenzorové techniky. Metodou Elektrochemické Impedanční Spektroskopie a cyklické voltametrie jsme zkoumali vliv zlatých nanočástic na povrchu ...
 • Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědel 

  Pospíšilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na měření elektrické vodivosti gelových polymerních elektrolytů, jejich přípravu a zabývá se změnami vlastností z hlediska poměru zastoupení jednotlivých látek v gelovém elektrolytu. ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s nanočásticemi 

  Szotkowski, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o gelových polymerních elektrolytech vytvořených na bázi methylmethakrylátu s vybranými typy nanočástic. V práci jsou rozebrány i metody pro měření elektrochemických vlastností gelových ...
 • Impedanční spektroskop 

  Sliž, Jiří
  Cílem práce je návrh měřicího přístroje určeného k impedanční spektroskopii. Jsou zde definovány pojmy impedance a impedanční spektroskopie a způsoby jejich měření. K měření byl použit obvod AD5933 od firmy Analog Devices. ...
 • Monitoring of concrete hydration by electrical measurement methods 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav; Chobola, Zdeněk (Elsevier, 2016-08-01)
  Analysis of impedance spectra of inhomogeneous materials is a part of the impedance spectroscopy which is still waiting for its development. Materials having higher electric resistance values (over 500 kohm) can be considered ...
 • Nanovlákenné separátory pro lithium-iontové akumulátory 

  Pléha, David
  Použití nanovlákenných separátorů pro Li-ion akumulátory s sebou přináší řadu výhod. Oproti dnes používaným typům mají nanovlákenné separátory vyšší teplotní odolnost, vyšší iontovou vodivost a zvýšenou schopnost zvlhčení. ...
 • Studium interakce DNA a doxorubicinu elektrochemickými metodami na nanostrukturovaných elektrodách 

  Přibyl, Jakub
  Nádorová onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtnosti po celém světě, z tohoto důvodu, je věnována velká pozornost protinádorovým léčivům. Doxorubicin spadá do kategorie nejpoužívanějších nádorových léčiv. Metodou ...