Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza podnikových procesů, výběr a návrh implementace ERP systému ve vybrané společnosti 

  Kvita, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu podnikových procesů a informační toky v malém výrobním podniku. Úvodní část práce je věnována teoretickým východiskům, která jsou nezbytná k porozumění problematiky. Druhá část práce ...
 • Hodnocení informačních systémů 

  Menšík, Marek
  Tato práce se zabývá způsoby hodnocení informačních systémů z pohledu uživatele a výrobce. V teoretické části jsou představeny současné trendy a používané způsoby, včetně ukázek fungování u reálných firem. Praktická část ...
 • Implementace Asset managementu 

  Fuxa, Lukáš
  Tato diplomová práce obsahuje návrh implementace Asset managementu do ServiceNow v nejmenované nadnárodní společnosti. Cílem diplomové práce je analýza požadavku společnosti a nalezení vhodného řešení implementace Asset ...
 • Implementace dohledového centra v podniku 

  Zubek, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem Dohledového centra a jeho následnou implementací v prostředí zajišťující dohled nad specifickými činnostmi v IT prostředí.
 • Implementace informačního systému společnosti 

  Musil, Petr
  Tato diplomová práce popisuje analýzu současného informačního systému Abra G3 ve společnosti XY s.r.o. a implementaci nového informačního systému. V první části práce je popsána teorie, která je základem pro celou diplomovou ...
 • Implementace ovládačů pro bezdrátovou senzorovou jednotku 

  František, Milan
  Tato práce se zabývá užíváním digitálních a analogových senzorů s bezdrátovou jednotkou IRIS. Je zde uveden základní popis softwarového balíčku BitCloud, včetně důležitých funkcí pro práci s použitými typy senzorů a ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku strukturální a regionální politiky EU v České republice a vytvořit všeobecný přehled o fungování čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu ...
 • Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem bakalářské práce je vytvořit všeobecný přehled o fungování strukturální politiky EU v České Republice a o čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu žadatele. V úvodu práce je objasněn ...
 • Návrh zlepšení informačního systému pro technickou přípravu výroby 

  Waldhans, Marek
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobních procesů v podniku a zmodernizování výrobního postupu u CNC strojů. Řeší problematiku efektivity práce a monitorování výrobní činnosti. Na závěr je řešeno doplnění informačního ...
 • Network Performance Optimization 

  Grenar, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  It is necessary to monitor the usage of network resources within the network, and provide the solution in order to avoid network congestion problems. Based on it, a real-time network traffic analysis followed and optimization ...
 • Organizace oběhu účetních dokladů v podniku s využitím informačních systémů 

  Hausvater, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému vedoucí ke zlepšení organizace oběhu účetních dokladů v podniku. Popisuje základní teoretické poznatky o oběhu účetních dokladů a analyzuje stav ...
 • Řízení stavebních projektů 

  Solnický, Marek
  Předmětem diplomové práce "Řízení stavebních projektů" je popis procesu řízení a jeho praktikování na modelovém případu. První část se v teoretické rovině zaobírá obecně projektovým managementem, stavebně-projektovým ...
 • Soukromá klinika Slavkov - stavebně technologický projekt 

  Hartenberger, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu novostavby soukromé kliniky ve Slavkově u Brna v Jihomoravském kraji. Hlavní náplní mé práce je zpracování studie realizace hlavních technologických ...
 • Studie řízení výrobního procesu při použití produktů IT 

  Janovský, Ondřej
  Tato práce se zabývá studií řízení podniku, zabývajícího se převážně zakázkovou strojírenskou výrobou. Součástí práce je také analýza sloužící k odhalení nedostatků. Na základě těchto nedostatků jsou stanovena kritéria a ...
 • Systém pro správu bezpečnostního procesu ve firmě 

  Roubal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním metodiky pro správu bezpečnostního procesu ve firmě. Tato metodika bude používána jako podklad pro softwarový produkt. Jsou zde popsaná i témeta s bezpečnostním procesem uzce ...
 • Technologická etapa vrchní hrubé stavby sportovního centra v Polné 

  Mikulášek, Jiří
  Předmětem práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby víceúčelového sportovního centra v Polné. Obsahem práce je technická zpráva, řešení dopravních tras, technologické předpisy pro osazení dřevěných příhradových ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Bělašková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením, výběrem a implementací informačního systému pro projektové řízení do společnosti. Diplomová práce shrnuje teoretická východiska práce, analýzu společnosti včetně požadavků na ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Topičová, Magdaléna
  Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému – systém pro tvorbu rozpisu směn v dané organizaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teorii jsou popsány a vymezeny základní pojmy ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Michálek, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na výber a implementáciu informačného systému pre firmu s rozsiahlou skladovou zásobou, zaoberajúcou sa tvorby verejných a súkromných podujatí. Firma má značné požiadavky na kvalitu, jednoduchosť, ...
 • Výběr informačního systému 

  Hanyk, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který má dopomáhat k zefektivnění firemních procesů, ušetření času a rychlejšímu přizpůsobení novým změnám ve firmě PORTABELL s.r.o. V první části práce ...