Now showing items 1-1 of 1

  • Impulzové modulace 

    Šiška, Martin
    Tato práce se zabývá rozborem problematiky impulzových modulací. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole se práce věnuje impulzovým modulacím jako celku. Je v ní vysvětlen pojem modulace, uveden rozdíl mezi ...