Now showing items 1-2 of 2

  • Monoclimate Incubation Chamber 

    Kovářová, Anežka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
    This project deals with the design of the monoclimate incubator chamber for in vitro cell cultivation and cell observing under the confocal microscope. It is based on requirements and parameters set by the biophysics ...
  • Monoklimatická inkubační komora - řízení teploty komory 

    Kovářová, Anežka
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací monoklimatické inkubační komory pro kultivaci buněk in vitro a jejich pozorování pod konfokálním mikroskopem. Vychází ze stanovených požadavků a parametrů zadaných laboratoří ...