Now showing items 1-19 of 19

 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Pavlíček, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Gestra CZ, s. r. o. v letech 2007 – 2010 a na její zabezpečení pomocí výběru vhodného informačního systému. Podkladem pro analýzu byly účetní výkazy firmy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ondris, Róbert
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Siemens s.r.o. v období rokov 2006 – 2009 pomocou vybraných základných metód finančnej analýzy. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. Zisťuje problémy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vencálková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TRUMF International, s. r. o. v letech 2009 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Na základě výsledků této finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hřebíček, Marek
  Cílem této práce je aplikací vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční situaci společnosti AB KOMPONENTY s.r.o.. V první části jsou vymezeny teoretické znalosti zvolených metod. Následuje krátké představení podniku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Neubauerová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní části. V první ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kučerovský, Radek
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Pekárna Crocus, s. r. o. v rozmezí let 2006 – 2011. Cílem této práce je zhodnocení současného finančního stavu podniku a zpracování návrhů na jeho zlepšení. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matyášová, Miroslava
  Předmět diplomové práce je zaměřen na posouzení finanční situace konkrétní společnosti v letech 2005 až 2009 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní úsek se zabývá formulováním ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Geletová, Miroslava
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti COMINFO, a.s. v letech 2011-2014, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je následně souhrnně vyhodnocena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koběrská, Simona
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti pro roky 2009 – 2013 za použití vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků práce poskytuje doporučení, která vedou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kubík, Petr
  Bakalářská práce se věnuje tématu Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Práce je zaměřena na zkoumání a hodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu v letech 2014 - 2018. V teoretické ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Hlavničková, Irena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti Flexistav s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část se zaměřuje na popis ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Nevídal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví vybraného podniku pomocí analýz okolí podniku a finanční analýzy. V teoretické části práce je zpracován literární přehled k dané problematice, dle něhož je v části ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Karafiátová, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví společnosti NanoTrade s.r.o. pomocí finanční analýzy. Teoretická část se skládá z vymezení interního a externího prostředí podniku a metod finanční analýzy. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šebestová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti a finančního zdraví společnosti Avanta Systeme v letech 2006-2010. Na základě provedení finanční a strategické analýzy a porovnání jejich výsledků s dvěma konkurenčními ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Procházka, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti CHARVÁT Group s.r.o.. Finanční analýza je posuzována pomocí známých ukazatelů a výpočtových metod. Společnost poskytnula materiály (výkaz zisků a ztráty, ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Waclawková, Barbara
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TONI – MOSTY s.r.o. za období let 2010 – 2012. Výsledky hodnocení se opírají o vybrané metody finanční a strategické analýzy. Na základě zjištěných ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pretóry, Igor
  Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti BORS Břeclav a.s. a na základě zjištěných výsledků vytvořit vlastní návrhy na zlepšení. Analýza je provedena za období 2003 až 2012. V práci je také uvedeno ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Serednycká, Oksana
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti BASCOTRANS s.r.o. v letech 2010 až 2013 za pomoci vybraných metod finanční analýzy. Hlavním cílem práce je analyzovat současný finanční stav společnosti ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Smýkalová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti MITAS a. s. za období 2007–2012 a zpracováním návrhů na její zlepšení. Nejprve jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti strategické a finanční analýzy, ...