Now showing items 1-5 of 5

 • Krytý bazén 

  Vašíček, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem krytého plaveckého bazénu v katastru obce Brno. Práce obsahuje projektovou dokumentaci, technickou zprávu, tepelně technické posouzení, posouzení detailů ve 2D teplotním poli, požárně ...
 • Krytý městský bazén - betonová konstrukce nádrže 

  Pőthe, Péter
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout železobetonovou konstrukci městského krytého bazénu a zajistit vodonepropustnost konstrukci, tedy zabezpečit chování konstrukci jako betonové nádrži. Statická analýza byla provedena v ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Neveselá, Veronika
  Předmětem této bakalářské práce je stavba krytého bazénu v městské části Brno Zábrdovice. Prostor celého pozemku sestává z letního koupaliště, budovy zimních lázní a novostavby krytého bazénu. Stavba krytého bazénu je ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Hostinský, David
  Cílem bakalářské práce je rozvinout architektonickou studii rozšiřující historický areál městských lázní v Brně Zábrdovicích o novostavbu krytého plaveckého bazénu. Zadaná parcela je situována při ulici Zábrdovické v těsném ...
 • Plavecký bazén s posilovnou 

  Danielová, Petra
  Předmětem projektu je novostavba krytého plaveckého bazénu s posilovnou o rozměrech 63,2x32,4 m a návštěvní kapacitě cca 250 000 osob za rok, nacházející se ve Valašských Kloboukách (parc.č. 2210/1, 2200/11, 2203, 2194, ...