Now showing items 1-1 of 1

  • Vlněna – historie a současnost 

    Navrátil, Oldřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Příspěvek na konferenci doktorandů fakulty architektury se věnuje problematice industriálního dědictví se zaměřením na areál bývalé textilní továrny Vlněna. Popisuje podmínky vzniku a rozvoje textilního průmyslu na Moravě ...