Now showing items 1-20 of 59

 • Adaptive Routing Of Industrial Robot Traces 

  Sýkora, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with software of transport entities used in testbed Industry 4.0. The first part describes the concept of testbed and traditional way of programing industrial robots. The second part deals with the description ...
 • Algoritmy pro řízení front a skladu dopravníkového systému 

  Vidlička, Adam
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit model dopravníkového systému se skladem v programu Tecnomatix Plant Simulation. Metody v rámci modelu jsou naprogramovány pro řízení pohybu materiálu mezi dopravníky a skladem. Pomocí ...
 • Augmented Reality System For Testbed Industry 40 

  Poláček, Matěj (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article deals with integration of augmented reality (AR) into Testbed Industry 4.0. Testbed is automated robotic barman intended for practical demonstration and verification of concepts such as Industry 4.0 or a digital ...
 • Autonomous Cell “Sodamaker“ For Industry 40 Testbed 

  Dvorský, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The topics of this article is the design and realization of an autonomous cell for soda production for the testbed of Industry 4.0. Basic construction principles of the autonomous cell are described here. Also the mechanical ...
 • Business models, strategy and innovation in the new world of digitization 

  Domanižová, Petra; Milichovský, František; Kuba, Karel (The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020-07-08)
  The aim of this article is to specify the business models and their use when companies enter to foreign markets. An integral part of this is the digitization of today s world, including business models. The purpose of the ...
 • Červená královna 

  Králík, Martin
  Červená královna je šachová figurka z příběhu Alenky v říši divů, která neustále běží, aby se udržela na místě, protože svět kolem ní je pořád v pohybu. Proto je symbolem evoluční teorie, o nutnosti inovace a věčném útěku ...
 • Datová kontinuita v projektování 

  Nevřelová, Monika
  Tato práce se zabývá zavadením datové kontinuity do projektování. Tato datová kontinuita je zavedena za účelem kopírování filozofie Průmyslu 4.0 již v rané projekční fázi projektu. V práci je rozebrán konstrukční návrh ...
 • Digitální továrna ve firmě Ravensburger Karton s.r.o. 

  Kusý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem pojmu digitální továrna a na to navazující iniciativu Průmysl 4.0. Práce je zpracována ve spolupráci s firmou Ravensburger Karton s.r.o. sídlící v Poličce a část práce je věnována jejímu ...
 • Elektronický záznam o ukončení výroby 

  Rathouzský, Matouš
  Diplomová práce se zaměřuje na vývoj interního výrobního informačního systému firmy Ravensburger Karton sr.o. sídlící v Poličce. Práce je rozdělena na dvě části, tou je Návrh ERD diagramu pro vývoj databáze v datové vrstvě ...
 • Experimentální měření a simulace nízkoenergetické komunikační sítě VUT dlouhého dosahu 

  Štrajt, Martin
  Práce se zabývá popisem, simulací a měřením pokrytí nízkoenergetické komunikační sítě dlouhého dosahu využívající technologii LoRaWAN. Je zde uvedena definice a začlenění moderních Low Power WAN sítí, zkrácený popis ...
 • HR Marketing as Supporting Tool of New Managerial Staff in Industry 4.0 

  Jančíková, Kateřina; Milichovský, František (MDPI, 2019-08-21)
  Human Resource marketing (HRM) is focused on the creation of job-position with all relevant parameters such as work specification, wage, and adequate communication of job-offer. Wage is possible to understand not only the ...
 • I4.0 Testbed - Introduction And Structure 

  Bastan, Ondrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the description of the newly growing testbed for Industry 4.0, which is developed by the Industrial Automation Group (SKUPRA) at the Department of Control and Instrumentation of the Faculty of Electrical ...
 • Implementace chytré továrny 

  Marek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá studií konceptů Internetu věcí, Průmyslu 4.0 a současného stavu v továrnách. Na základě provedených studií byla navržena a realizována úprava hardwaru a softwaru průmyslových strojů a realizace ...
 • Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů 

  Procházka, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu dnešního průmyslu. Následuje ...
 • Industry 40 Testbed Autonomous “Shaker“ Cell 

  Karniš, Radim (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The aim of this project is to design, build and implement autonomous "Shaker" cell, a part of an automatic barman “smart factory“. The cell executes one action in the life of a product passing through a production line, ...
 • IoT zařízení v Průmyslu 4.0 

  Fara, Michael
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma internet věcí a jeho využití v průmyslu 4.0 a jiných oblastech. První část práce je zaměřena na historii internetu věcí, druhy přenosu dat, zabezpečení a bezpečnost používaných ...
 • Komunikační hardware pro I4.0 Barman 

  Kubíček, Richard
  Tato práce se zabývá popisem a realizací AAS modulu. V práci je popsán výběr jednotlivých komponent zařízení. Modul bude součásti projektu testbedu Barman. Tento projekt je realizován v souladu s trendy Průmyslu 4.0. ...
 • Komunikační rozhraní pro testbed I4.0 

  Magáth, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením všeobecného komunikačného rozhrania medzi inteligentným výrobkom a procesnými bunkami v rámci test bedu Barman. Cieľom je vytvoriť distribuovanú výrobu podľa koceptu Industry 4.0, ...
 • Konstrukce a programové vybavení transportních entit pro testbed Průmysl 4.0 

  Sýkora, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí a programovým vybavením transportních entit pro testbed Průmyslu 4.0. Cílem práce je vytvoření transportní sítě pro přesun sklenice s nápojem mezi jednotlivými buňkami na výrobním ...
 • Kooperativní manipulátor 

  Sušovský, Ondřej
  Tato práce se věnuje problému adaptivního řízení kooperativního robotického manipulátoru. Pojednává o získávání a zpracování dat ze šestiosého tenzometrického čidla a jejich použití pro adaptivní řízení.