Now showing items 1-3 of 3

 • Měření infiltrace v terénu pomocí MiniDiskového infiltrometru 

  Vláčilíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá měřením infiltrace MiniDiskovou metodou a jejím vyhodnocením, ale i rozborem neporušeného půdního vzorku, pomocí kterého se dá posoudit kvalita půdy. Měření probíhalo ve dnech 30.4.2019, 4.5.2019, ...
 • Návrh ochrany organizace proti škodlivému software. 

  Vykydal, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu zabezpečení ve sledované firmě navrhnout jednotlivá řešení v místech, kde byly shledány jakékoliv nedostatky. Výsledkem práce je návrh řešení, které výrazně ...
 • Vsakování srážkových vod 

  Kračman, Martin
  Cílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným ...