Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh informačního systému 

    Nečas, Jan
    Cílem této diplomové práce je navrhnout informační systém pro správu identit, který bude poskytovat správu jejich životního cyklu s napojením na personální systém. Správu oprávnění a rozhraní pro napojení systémů fungujících ...