Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Auxtová, Júlia
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému pre plánovanie a evidenciu opráv pre firmu XY a.s. Práca je rozdelená na štyri časti. V prvej časti je popísaná teória tvorby informačných systémov. Ďalšie dve časti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jahôdka, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu informačného systému spoločnosti ELEARN.AERO a.s, ktorý slúži ako e-learningový portál pre výuku pilotov. Cieľom je previesť analýzu tohto informačného systému a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horný, Miloš
  Cieľ mojej bakalárskej práce je analýza informačného systému organizácie Slovenského futbalového zväzu s následným spracovaním a zhodnotením výstupov vo forme návrhu riešení pre efektívnejší chod informačného systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barič, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením, analýzou a prípravou návrhov na zlepšenie informačného systému vybranej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti poisťovníctva a zaoberá sa poskytovaním obhliadok motorových vozidiel a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horný, Miloš
  Cieľ mojej diplomovej práce je analýza informačného systému organizácie Slovenského futbalového zväzu s následným spracovaním a zhodnotením výstupov vo forme návrhu riešení pre efektívnejší chod informačného systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Fotta, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje problematike posúdenia informačného systému a návrhu zmien vybranej spoločnosti. V práci sú predstavené teoretické podklady potrebné pre vypracovanie analýzy súčasného stavu informačného ...