Now showing items 1-4 of 4

 • Informační strategie firmy 

  Lacika, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na vymedzenie úlohy informačnej stratégie v rámci podnikovej stratégie. Pojednáva tiež o tom, čo sa rozumie pod pojmom informačnej stratégie. Interné a externé analýzy v diplomovej práci ...
 • Informační strategie firmy 

  Dulovič, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh informačnej stratégie organizačnej jednotky občianskeho združenia. Na základe vykonanej analýzy vnútorného prostredia a vonkajšieho okolia jednotky je v práci formulovaný návrh ...
 • Informační strategie firmy 

  Bolehradská, Dunja
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie malého podniku pôsobiaceho v oblasti webdesignu. Analyzuje súčasný stav IS/IT podniku, pričom hodnotí najmä úroveň ich podpory podnikových procesov. Obsahom samotného ...
 • Informační strategie podniku 

  Korenčiak, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti služieb. Podnik je analyzovaný prostredníctvom rôznych metód s dôrazom na súčasný stav IS/IT a potreby podniku v tejto oblasti. ...