Now showing items 1-2 of 2

  • Doplňování parcel ZE do ISKN 

    Bláhová, Marie
    Tato bakalářská práce je věnována způsobům doplňování parcel zjednodušené evidence do informačního systému katastru nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny informace o vývoji a vzniku katastru nemovitostí. Další část se zabývá ...
  • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Březinka 

    Vodvárková, Lenka
    V bakalářské práci řeším postup vyhotovení katastrální mapy digitalizované přepracováním katastrální mapy vedené v souřadnicovém systému stabilního katastru do souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální ...