Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza a návrh informačního systému pro společnost Elegis s.r.o. 

  Černý, Ondřej
  Tato práce obsahuje analýzu procesů společnosti, jimi kladené nároky na funkční podporu informačním systémem a analýzu současného stavu informačního systému. Na základě těchto analýz jsou zde navrhovány změny v procesech ...
 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového pokladního systému 

  Zatloukalová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů vybrané společnosti za účelem sestavení kritérií pro výběr nového pokladního systému a technických prostředků k němu potřebných. První část je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Archiv+ 

  Šana, Václav
  Návrh se zabývá konceptem archivu architektury, v širším společenském rozsahu. Cílem je přistupovat k uchovaným informacím jako k určité, relativní hodnotě, kdy jsou jednotlivé prostory koncipovány s emočním překvapením. ...
 • Finanční reporting 

  Hendrych, Viktor
  Správná informace ve správný čas je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících podnikatelský úspěch. Potřeba neustále se zvyšujících požadavků na informace, na jejich strukturu, formu a obsah si vynutila vznik prostředku ...
 • Implementace informačního systému do vybrané a.s. 

  Nováková, Kamila
  Cílem této bakalářské práce je představení a analýza procesu zavádění nového informačního systému do podmínek vybrané společnosti. Na základě detailní analýzy budou předloženy závěry a doporučení pro vedení společnosti. ...
 • Návrh a využití automatického obchodního systému pro zhodnocení kapitálu podniku 

  Kněžínek, Michal
  Diplomová práce pojednává o možnostech investování na kapitálovém trhu se zaměřením na trh s cizími měnami. Analýza podniku, jejímž výstupem je SWOT analýza je zaměřena na ekonomické zdůvodnění investice. Podstatou je návrh ...
 • Návrh databáze pro efektivní chod stanice měření emisí 

  Kněžínek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o návrhu vytvoření databáze pro stanici měření emisí na STK Královo pole, s.r.o. pro zefektivnění administrativních činností na této stanici. Databáze je tvořena dle konkrétních požadavků firmy. ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro vybraný subjekt 

  Liebscher, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou a výběrem vhodného informačního systému pro vybranou firmu. Informační sytém je vybrán dle požadavků firmy a má pomoci k zefektivnění firemních procesů. Provedu analýzu jednotlivých ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro vybraný subjekt 

  Langer, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem dílčí části informačního systému pro vybraný subjekt, konkrétně návrhem webové prezentace včetně webové aplikace pro správu obsahu vybraných sekcí webové prezentace. Pro úspěšný ...
 • Návrh informačního systému 

  Steklý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro finanční oddělení společnosti Kiwi.com. Cílem této práce je zhodnotit současný stav informačního systému finančního oddělení, analyzovat jeho nedostatky a slabá ...
 • Návrh informačního systému pro podporu chodu podniku 

  Tomáš, David
  V mé diplomové práci pojednávám o návrhu informačního systému, popřípadě návrhu změny současného informačního systému pro hotel v Radešíně. V práci se zabývám analýzou současného stavu informačního systému a také analýzou ...
 • Návrh informačního systému pro zájmové sdružení Těžební unie 

  Šanda, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem informačního systému pro zájmové sdružení Těžební unie. Byla provedena analýza současné situace společnosti a důkladná analýza procesů spojených s problematikou týkající se zavádění ...
 • Návrh na zvýšení efektivity interpersonální komunikace ve firmě 

  Petrášová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení efektivity interpersonální komunikace ve firmě Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První částí je shrnutí teoretických poznatků. ...
 • Návrh systému znalostního managementu 

  Novohradský, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití znalostního managementu v malé organizaci, na identifikaci znalostních zdrojů a potřeb a nenásilném začlenění zásad znalostního managementu do každodenní práce ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hrnčíř, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného informačního systému reálné firmy. Na základě provedených analýz a analytických metod budou následně navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na firemní požadavky a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Spíchal, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou informačního systému v konkrétním výrobním podniku. Ukazuje druhy a možnosti informačního systému a posuzuje ho prostřednictvím dostupných metod a analýz. Teoretické poznatky poté ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Urban, Petr
  Diplomová práce se zabývá informačními systémy, popisuje dostupné inovace aplikovatelné u zavedených informačních systémů. Popisuje metody vhodné k testování efektivnosti informačních systémů. Vlastní řešení diplomové práce ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Činčár, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a návrhy na zlepšení informačního systému JIRA, který je využíván společností AutoCont CZ a.s. pro rozdělování úkolů při zpracovávání rozsáhlých a časově náročných projektů. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Houdek, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému firmy AQUA NOVA, s.r.o., která se pohybuje v oboru potravinářství. První část obsahuje teoretické poznatky k danému problému. Druhá část je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Trefulka, Mojmír
  Tato práce je zaměřena na informační systémy - definici základních souvisejících pojmů, vymezením a zhodnocením použitelnosti a efektivity informačních systémů, jejich přínosu pro podnik, procesy a metodami jejich řízení.