Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikační rámec pro vývoj informačních systémů v jazyce Dart 

  Raška, Miroslav
  Vývoj webových aplikacích se potýká se specifickými problémy, které by mohly být vyřešeny novým webovým aplikačním rámcem kombinujícím moderní technologie a nový přístup k návrhu aplikací. Jednotlivé problémy webových ...
 • Educational System for Recommending Study Activities 

  Zapletal, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat modul do existujícího doporučovacího systému Open University v Milton Keynes. Nyní nasazený doporučovací systém využívá informací o aktivitě uživatelů ve Virtual Learning ...
 • Elektronický obchod nad systémem SAP R/3 

  Krutiš, Rostislav
  Tato diplomová práce pojednává o zpracování elektronického obchodu pro VUT v Brně, ve kterém by se měli prodávat propagační předměty a publikace vydané na VUT. Elektronický obchod je pomocí integrační platformy napojen ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro dohled 

  Čelka, Marek
  Cieľom práce je návrh a implementácia informačného systému pre servisný dohľad, ktorý bude schopný automatizovane monitorovať požadované zariadenia vybranej spoločnosti. Tomuto cieľu predchádzala strategická analýza pomocou ...
 • Návrh databázové aplikace pro podporu finančního rozhodování v oblasti odměňování zaměstnanců 

  Ohnůtková, Lucie
  Tématem mé bakalářské práce je problematika informačních systémů s akcentem na databázové systémy. Součástí je vytvoření databáze v prostředí MS Access a následné aplikace, jejímž cílem je poskytovat informace zejména z ...
 • Návrh zlepšení informačního systému pro technickou přípravu výroby 

  Waldhans, Marek
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobních procesů v podniku a zmodernizování výrobního postupu u CNC strojů. Řeší problematiku efektivity práce a monitorování výrobní činnosti. Na závěr je řešeno doplnění informačního ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému metodou HOS 

  Koch, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The article deals with the HOS method, which is used to assess the effectiveness of information systems and it is developed at the Faculty of Business and Management of Brno University of Technology. ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Jakúbek, Jakub
  Náplňou bakalárskej práce je zhodnotenie informačného systému spoločnosti Miškech, s.r.o., ktorá ponúka komplexné riešenia výstavby a rekonštrukcie rodinných domov. Prvá časť práce je venovaná teoretickým východiskám, ktoré ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kolek, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá informačními systémy. Jejich využití v podniku, přínosy a výhody používání těchto systémů. Ve svojí práci se zaměřím na analýzu tohoto systému, vyhodnotím výsledky a navrhnu možná řešení pro ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Doleček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému firmy a návrh změn. První část této práce je věnována systematickému zpracování teoretických východisek potřebných k objasnění důležitých pojmů z oblasti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Olexik, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a posouzení přínosu navrhovaných změn v reálné společnosti nazvané fiktivním názvem Stavební výroba, a.s. V práci se zaměřím na rozšíření funkčnosti stávajícího informačního systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sommer, Marek
  Diplomová práce analyzuje využití informačních systémů ve společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky podnikové informatiky a informačních systémů a také jednotlivé metody ...
 • Řízení zásob během implementace nového informačního systému 

  Tyralíková, Alžběta
  Diplomová práce se zabývá řízením zásob při přechodu společnosti Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. na nové informační systémy. Nejprve vysvětluje základní i odborné pojmy logistiky, informačních systémů a uvádí čtenáře ...
 • Využití informačních systémů ke sledování provozních parametrů malého dopravního letadla 

  Parýzek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá využitím informačních systémů při provozu malého dopravního letounu se zaměřením na aplikaci matematicko-ekonomických metod. Práce obsahuje přehled metod využitelných v různých oblastech provozu ...
 • Webová aplikace pro finanční reporting společnosti 

  Látalová, Marie
  Diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace sloužící pro poskytování požadovaných finančních informací pro potřeby společnosti. V teoretické části jsou vymezeny cíle a metodika práce, principy databází, informačních ...