Now showing items 1-10 of 10

 • Informační strategie malého rodinného podniku 

  Morávek, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním informační strategie malého rodinného Faltysova knihkupectví na základě analýzy interním podnikových procesů a charakteristik firmy samotné, stejně tak jako s ohledem ...
 • Interaction design s ohledem na koncového uživatele 

  Macura, David
  Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto postupů a jejich vliv na ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro pneuservis 

  Pejchal, Lubomír
  Obsahem této práce je zaměření se na využití informačních technologií pro zlepšení situace firmy Top Servis Libivá s.r.o. na trhu. Práce obsahuje teoretické uvedení do řešeného problému a následně zhodnocení stávajícího ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému a podnikové informatiky v reálném podnikatelském prostředí. Na základě systematicky zpracovaných teoretických podkladů je vypracována analytická část, která je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Doleček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému firmy a návrh změn. První část této práce je věnována systematickému zpracování teoretických východisek potřebných k objasnění důležitých pojmů z oblasti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sládek, Adam
  Hlavní náplní této bakalářské práce je posouzení informačního systému společnosti VZP, který shromažďuje informace o všech jejích pojištěncích. Přístup k těmto informacím je zprostředkován prostřednictvím firmy Elso Service ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sommer, Marek
  Diplomová práce analyzuje využití informačních systémů ve společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky podnikové informatiky a informačních systémů a také jednotlivé metody ...
 • Přínosy optimalizace řízení zásob a jejich skladování 

  Salvet, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je nalézt taková řešení problémů, vyskytujících se při skladování a jeho řízení u dané firmy, která by optimalizovala dosavadní způsoby a postupy skladování. V práci je nejprve představena společnost, ...
 • Využití IT pro podporu firemních procesů 

  Dragula, Peter
  Oblasť malého a stredného podnikania je dôležitou sférou, od ktorej si mnohí sžubujú zlepšenie hospodárskej situácie. Je to opodstatnená požiadavka, a ako sa ukazuje vo vyspelých ekonomikách, tento segment je dôležitou ...
 • Využívání organizačních struktur a ICT v potravinářském průmyslu 

  Slavíková, Jana
  Bakalářská práce bude zaměřena na organizační struktury a využívání informačních technologií ve středních a velkých podnicích podnikající v potravinářském průmyslu v České republice. Bude se orientovat na zjištění užívaných ...