Now showing items 1-5 of 5

 • Aktivní infračervené pohybové čidlo 

  Zátopek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá některými používanými pohybovými čidly pracujícími na různých fyzikálních principech, rozebráním jejich základních vlastností a návrhem vlastního pohybového čidla pomocí dostupných ...
 • Analýza parametrů infračerveného zobrazení 

  Zembol, Filip
  Tématem mé práce je analýza parametrů infračerveného zobrazení a využití těchto parametrů pro sestrojení termografické rovnice a programu v prostředí MATLAB, ve které graficky zobrazíme rovnici termografie a vliv jednotlivých ...
 • Analýza parametrů infračerveného zobrazení 

  Zembol, Filip
  Tématem mé práce je analýza parametrů infračerveného zobrazení a využití vyzařovacích zákonů pro sestrojení termografické rovnice, která bude zahrnovat vliv okolních faktorů na výsledný teplotní reliéf snímaného tělesa. ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot ve strojírenství 

  Gorčica, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na teorii bezdotykového měření povrchových teplot pomocí termovizní kamery Flir SC2000 a na principy na jejichž základě kamera zpracovává sledovaný obraz. V praktické části jsou zpracovány tabulky ...
 • Využití termovizních systémů v silnoproudé elektrotechnice 

  Strnad, Karel
  Hlavním tématem diplomové práce je použití termovizní kamery pro měření teploty v elektrotechnice. Nejprve jsou uvedeny fyzikální principy šíření tepla. Poté se práce zabývá metodami určování správné emisivity měřeného ...