Now showing items 1-20 of 23

 • Ekonomické aspekty produktové inovace v Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber 

  Štěrba, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje produktové inovaci ve společnosti vyrábějící stavební materiály. V práci jsou analyzovány ekonomické aspekty této produktové inovace, které jsou posuzovány různými způsoby. Na základě zhodnocení ...
 • Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci 

  Kosíková, Žaneta
  Předmětem bakalářské práce „Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci“ je popis a následná analýza zavedení inovace procesu ve vybrané firmě. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu inovace ...
 • Expanze inovačního potenciálu v podmínkách MSP 

  Holoubek, Petr
  Disertační práce se zabývá problematikou inovačního potenciálu v podmínkách malého a středního podnikání. Na inovace se obecně neustále klade větší a větší důraz, neboť pomáhají zůstat podnikům konkurenceschopnými v globální ...
 • Innovation Cultural Models: Review and Proposal for Next Steps 

  Žižlavský, Ondřej (Universidad del Rosario, 2017-11-06)
  An abundance of literature suggests a strong link between organization, culture, and innovation. These three concepts cannot be understood separately. Since the eighties, when culture began to be valued as a crucial factor ...
 • Innovation Performance Measurement: Research in Czech Business Practice 

  Žižlavský, Ondřej (Taylor & Francis, 2016-11-23)
  The paper points out the importance of the innovation performance and its improvement. It begins with a comprehensive theory and definition of essential terms. The theoretical part is followed by the analysis of the current ...
 • Inovace procesů ve stavebním podniku 

  Kocourková, Gabriela
  Tato práce mapuje problematiku inovací a inovačního podnikání. Disertační práce je zaměřena na charakteristiku produktových a procesních inovací ve stavebním podniku. Cílem disertační práce je zmapování situace v oblasti ...
 • Inovace v České republice a Ruské federaci 

  Memekh, Darya
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním inovativních aktivit zemí České republiky a Ruské federace. První část práce je představuje teoretické východisko o inovacích. Druhou část práce představuje analýza informací o ...
 • Management Control of Innovative Activities: Research Results from Czech Manufacturing Industry 

  Žižlavský, Ondřej (Tomas Bata University in Zlín, 2015-04-23)
  The paper investigates how owners and/or managers are currently performing innovation activities and simultaneously managing performance and measures they are currently using to facilitate these dimensions. To achieve the ...
 • Multimediální výuka projektování výrob 

  Klimek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá oblastí počítačového projektování, výroby, logistiky. Dále se zabývá podrobněji rozdělením podniků, projektovým managementem, řešením problematiky v těchto oblastech, metodikou a konkrétními ...
 • Návrh a realizace laboratorní úlohy na téma "Standard ISA-S88" 

  Husák, Michal
  Bakalářská práce má za úkol objasnit řízení dávkových procesů s využitím standardu ANSI/ISA-S88. Implementuje standard do školní vzorové úlohy, která se stane součástí laboratorní výuky v předmětu Automatizace procesů ...
 • Návrh nového informačního systému ve firmě 

  Kunc, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je zpracování návrhu implementace informačního systému do existujícího podniku, v němž jsou definovány jednotlivé jeho náležitosti a cíle, pro které je vypracováván. V teoretické části ...
 • Návrh zařízení pro značení bužírek 

  Pavelka, David
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh zařízení pro značení bužírek, využívaných k izolaci vodičů elektromotorů. Práce je zpracována na základě úzké spolupráce s firmou Motors Leroy Somer. Praktická část je ...
 • Parametrické rozpočtování - inovace způsobu určování nabídkových cen ve stavebním podniku 

  Vrbka, Marek
  Dnešním trendem ve výstavbě je důraz na co nejrozsáhlejší unifikaci. Vzniká celá řada stavebních systému a technologií, které lze jasně definovat po stránce jejich technologického řešení. Díky tomuto trendu se otevírají ...
 • Past, Present and Future of the Innovation Process 

  Žižlavský, Ondřej (InTech, 2013-09-27)
  In the modern globalized world, innovation is a basic prerequisite for economic development and the preservation of competitiveness. However, there is still no generally accepted definition of innovation or the innovation ...
 • Porovnání současných a moderních metod konstruování. 

  Krenželok, Andrzej
  Anotace: V současné době se stále nejčastěji konstruuje na základě dřívějších poznatků s využitím intuice. Pro podporu kreativity a k řešení složitých konstrukčních úkolů lze také využít některých moderních konstrukčních ...
 • Posouzení efektivnosti inovačního projektu 

  Krčálová, Lucie
  Diplomová práce pojednává o efektivnosti inovačního projektu společnosti HARTMANN – RICO. V první části uvedu teoretické poznatky související s inovační strategií a plánováním investiční činnosti. Druhá část bude věnována ...
 • Použití marketingových nástrojů pro tvorbu a zavedení nového výrobku na trh 

  Chasák, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá inovacemi a inovačním řízením v pod-niku. Na konkrétním výrobku je aplikován proces, který zahrnuje výzkum trhu, vývoj výrobku a zvláště pak jeho uvedení na trh. Jedná se o nový produkt v ...
 • Přístupy ke zvyšování inovační výkonnosti výrobních podniků 

  Žižlavský, Ondřej
  Inovace jsou hlavním prvkem zvyšování efektivity podniku a jeho rozvoje. Dizertační práce se snaží metodicky definovat hlavní přínosy rozvoje inovačního potenciálu podniku a navrhnout přístupy ke zvyšování efektivity ...
 • Regulátoru napětí palubní sítě letadel s motory WALTER M337 

  Formánek, Michael
  Práce se zabývá problematikou aktuálního řešení regulace palubní sítě v letadlech užívajících motory české výroby Walter, speciálně pak Walter M137 a M337. Práce pojednává o stylu aktuálně používaného řešení pro obsluhu ...
 • Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku 

  Potapova, Tatiana
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem inovačních aktivit na zahraniční obchod konkrétního podniku. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se konkurenceschopnosti, mezinárodního obchodu a inovaci. V ...