Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace laboratorní úlohy - model "Kmeny" 

    Žatečka, František
    Tato bakalářská se zabývá hardwarovou a softwarovou inovací modelu “Kmeny” pro předmět programovatelné automaty, teorií PLC a jeho programovacích jazyků a návrhem schématu zapojení modelu. Dále součástí práce je vytvoření ...