Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vlivu stavebních úprav na obvyklou cenu bytové jednotky ve Velkém Meziříčí 

  Trnka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu stavebních úprav na obvyklou cenu jednotky ve Velkém Meziříčí. V teoretické části je popsán vývoj panelových domů a současná situace, různé druhy zateplování, kde je podrobněji ...
 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytové jednotky v Opavě 

  Adamus, Aleš
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu zateplení na cenu bytové jednotky v Opavě. V teoretické části se práce zabývá tématikou oceňování, energetickou náročností budov a technicko-ekonomickým vyhodnocením. V praktické ...
 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytových jednotek ve Žďáře nad Sázavou 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu zateplení na cenu bytových jednotek ve Žďáře nad Sázavou. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti a oceňováním. V druhé části práce stanovuji hodnoty ...
 • Ekonomické zhodnocení investice do zateplení panelového domu v Bytči 

  Sobola, Martin
  Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie ekonomickej efektívnosti investície do kompletného zateplenia referenčného panelového bytového domu nachádzajúceho sa v meste Bytči. V práci je priblížená problematika vonkajšieho ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Jonáš, Pavel
  Tento projekt řeší novostavbu rodinného domu. Rodinný dům se nachází v obci Rabštejnská Lhota. Je postaven z tvárnic POROTHERM. Obvodové zdivo je zatepleno izolací EPS. Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a jednoho ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Molčan, Filip
  V tejto bakalárskej práci sú priblížené dostupné riešenia pre zníženie energetických strát a nákladov na vykurovanie rodinného domu v praxi. Teoretickým výpočtom podľa normy ČSN EN 12831 boli vypočítané tepelné straty a ...
 • Posouzení návratnosti investice do zateplení bytového domu ve vybrané lokalitě 

  Vyhnálek, Václav
  Diplomová práce se zabývá vlivem zateplení bytového domu na cenu bytových domů a dobu návratnosti investic do zateplení. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti, způsoby zateplení a oceňováním. ...
 • Posouzení vlivu provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Kostíková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. V práci je nejprve rozebrána problematika současné panelové výstavby u nás, dále základní pojmy ...
 • Rekonstrukce topení rodinného domu 

  Tajbrová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce topení rodinného domu po zateplení a výměně oken. Nejprve se práce věnuje popisu budovy, kde jsou řešeny stavební prvky, konstrukce budovy a popsána původní otopná soustava. ...
 • Rodinný dům 

  Bobek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením projektové dokumentace pro realizace objektu rodinného domu v Radotíně, v Praze 16. Parcela 2087/66 určená pro objekt se nachází v katastrálním území Praha 16 a je určena ...
 • Vliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicích 

  Vyplel, Michal
  Diplomová práce Vliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicích je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou zmíněny druhy tepelných izolací a jejich vlastnosti, způsoby zateplení a druhy hodnocení energetické ...
 • Vliv provedení zateplení stavby pro rodinou rekreaci na výdaje spojené s jejím provozem 

  Hanyk, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlivem provedení tepelné izolace rekreačního objektu na náklady spojené s užíváním této nemovitosti. Teoretická část práce se zaměřuje na popis zateplovacích materiálů, druhy zateplovacích systémů ...