Now showing items 1-6 of 6

 • Optimalizace sacího potrubí zážehového motoru 

  Vondráček, Václav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout dva různé typy škrticích prvků v sacím potrubí a porovnat jejich vliv na ztráty dynamiky proudění nasávaného vzduchu. Hlavním účelem je porovnání hmotnostního toku pro plně otevřený ...
 • Plnicí systém vznětového motoru s proměnným průřezem 

  Cihlář, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem plnicího systému vznětového motoru s centrální uzavírací klapkou. Kromě konstrukce dílčích komponent systému je také zjišťován vliv nového řešení na parametry motoru. Vliv nového řešení ...
 • Sací a výfukové potrubí motoru pro nákladní automobil 

  Koksa, David
  Diplomová práce se zabývá sestavením termodynamického modelu vznětového motoru pro nákladní automobil. Po vytvoření modelu jsou na základě simulací navrženy nové sací a výfukové potrubí. Navržené varianty potrubí jsou ...
 • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

  Šimíček, Petr
  Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...
 • Sací potrubí jednoválcového motoru 

  Pavličík, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je vytvoření termodynamického výpočtového modelu jednoválcového spalovacího motoru pro Formuli SAE. Jako pohonná jednotka je uvažován jednoválcový motor KTM 500 EXC. Sériové sací potrubí bude ...
 • Sací potrubí zážehového závodního motoru 

  Novosad, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a posoudit vliv tvaru vtokové části a délky sacího potrubí na dynamiku proudění v sacím traktu a plnící účinnost motoru. Pro vytvoření CFD modelu bylo použito metody reverzního ...