Now showing items 1-1 of 1

  • Integrální transformace a jejich aplikace 

    Béreš, Lukáš
    Táto bakalárska práca sa zaoberá integrálnymi transformáciami a ich aplikáciami. Práca zhrnuje základné vlastnosti Laplaceovej a Fourierovej transformácie a následne ilustruje ich využitie pri riešení parciálnych diferenciálnych ...