Now showing items 1-5 of 5

 • Informační strategie firmy 

  Kutnar, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro Fakultní nemocnici Brno, která je největším poskytovatelem zdravotnických služeb na Moravě. První část práce obsahuje teoretická východiska, která popisují ...
 • Integrace softwarových aplikací 

  Strouhal, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je: zpracovat problematiku integrace softwarových řešení, a navrhnout integraci takovýchto řešení, používaných v reálné firmě, do tamního informačního systému s využitím existujících datových ...
 • Kritická analýza rozšiřování Eurozóny 

  Antal, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu rozšíření Evropské měnové unie - Eurozóny, s důrazem na to, které ekonomiky jsou vhodní potenciální kandidáti a podmínky jejich připojení, s pro makroekonomický užitek měnové ...
 • Polyfunkční dům na Špitálce v Brně, urbanisticko-architektonická studie 

  Brzkovský, Jan
  Pozemek leží v katastrálním území Trnitá, městské části Brno střed. V současné době jde o nestabilizované, špatně prostupné území, kde většinu ploch tvoří průmyslové areály. Územní plán počítá s transformací území. Návrh ...
 • Procesní platforma pro informační systém Národní dotace 

  Orava, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a ukázkou možné integrace Informačního Systému Národní Dotace 2016 (ISND) do plánovaného řešení sběrnice Enterprise Service Bus (ESB) Agribus a procesní platformy Business Proces ...