Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace pro Android smartphone a tablet na ovládání iNELS RF Control 

  Šreibr, Jakub
  První část práce pojednává o problematice inteligentních elektroinstalací. Popisuje jejich typy a výhody a nevýhody jednotlivých typů. Detailně se zabývá bezdrátovým systémem iNELS RF Control firmy ELKO EP s.r.o. Popisuje ...
 • Aplikace systému Synco Living 

  Červinka, Michal
  Tato bakalářská práce pojednává o moderním způsobu řízení vytápění a větrání inteligentních budov se systémem Synco living od firmy Siemens s.r.o., popisuje výhody, nevýhody a jed-notlivé komponenty daného systému. Součástí ...
 • Inteligentní řízení domácnosti 

  Unzeitig, Patrik
  Tato bakalářské práce se zabývá inteligentním řízením budov a následný návrhem a tvorbou systému, který bude sloužit k regulaci teploty v domácnosti. Práce se zaměřuje na sestavení fyzické části s využitím dostupných ...
 • Regulace topného systému s využitím obnovitelných zdrojů 

  Duda, Pavel
  V této práci se řeší simulace topného sytému a ohřívání teplé užitkové vody inteligentního domu pomocí mikroprocesoru firmy ATMEL. Jako primární zdroj tepelné energie slouží solární kolektor, který je doplněn plynovým ...
 • Řízení inteligentního domu 

  Šála, David
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením inteligentního domu především z pohledu regulace vytápění, ovládání světel a žaluzií a v neposlední řadě zabezpečením. Zaměřuje se na výběr vhodného hardwaru a jeho popisu včetně ...
 • Řízení topného systému domu 

  Blecha, Martin
  Cílem práce je návrh zapojení řídících prvků a realizace řídícího programu pro řízení topného systému domu. První část práce se zabývá rozborem principů řízení, zdroji tepelné energie a otopnými prvky. Dále jsou popsány ...
 • Základní konfigurátor systému INELS pro koncové zákazníky 

  Kočíř, Pavel
  Tématem této bakalářské práce bylo navrhnout webovou aplikace pro konfiguraci systému inteligentní elektroinstalace INELS od firmy ELKO EP s.r.o. První část vysvětluje pojem inteligentní elektroinstalace a systém INELS. ...