Now showing items 1-6 of 6

 • Behaviour of the Interface of Low Toughness Materials 

  Halasová, Martina
  The work is focused on evaluation of factors influencing behaviour of interface in low toughness ceramic materials reinforced with fibres. The main aim was to characterise processing effects influencing the quality of ...
 • Effects of Defects on Composite Structures Load Carrying Capacity: Delaminations at a Bi-Material Interface 

  Matěják, Vladimír
  Kompozitní materiály se projevují komplexním způsobem porušování, které může být dále ovlivněno přítomností různých poruch plynoucích z výrobních processů nebo se vyskytujících v průběhu života součásti. Důkladné porozmění ...
 • Návrh a realizace laboratorní úlohy na téma "Standard ISA-S88" 

  Husák, Michal
  Bakalářská práce má za úkol objasnit řízení dávkových procesů s využitím standardu ANSI/ISA-S88. Implementuje standard do školní vzorové úlohy, která se stane součástí laboratorní výuky v předmětu Automatizace procesů ...
 • Ovládání digitálního multimetru přes rozhraní GMC-USB 

  Janošík, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce, je návrh a následné vytvoření uživatelské aplikace, pro komunikaci, ovládání a manipulaci s multimetry Metrahit. Pro realizaci aplikace byl zvolen programovací jazyk C# a vývojové prostředí ...
 • Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion 

  Kendra, Matej
  V této práci jsou popsána různá rozhraní určená člověku k hraní her a postupně jsou vyobrazeny modernější i běžně dostupná rozhraní. Blíže práce popisuje, jakým způsobem lze hrát hry na běžném dataprojektoru a senzorech ...
 • Tricalcium Phosphate - Magnesium Interface: Microstructure and Properties 

  Casas Luna, Mariano; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Horynová, Miroslava; Gejdoš, Pavel; Klakurková, Lenka; Díaz de la Torre, Sebastian; Kaiser, Jozef; Čelko, Ladislav (Trans Tech Publications, 2017-01-01)
  The fabrication of a composite material based on magnesium (Mg) and tricalcium phosphate is reported in this work. Rods of -tricalcium phosphate (-TCP) were processed and consolidated together with pure Mg powder through ...