Now showing items 1-20 of 148

 • Analyzátor síťových protokolů 

  Hlísta, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá metódami detekcie protokolov na siedmej vrstve sieťového modelu ISO/OSI. Zameriava sa na návrh a implementáciu systému schopného identifikovať aplikačné protokoly na základe obsahu dátovej časti ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Kroupa, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou elektronického obchodu. Jaké jsou v současné době možnosti realizace. Výběrem optimálního návrhu řešení pro obchod s vínem a jeho realizací. V závěru práce jsou ohodnoceny přínosy ...
 • Analýza a návrh řešení internetového obchodu 

  Juráň, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a na zdokonalení internetového obchodu. Také je důležité zjištění kritických prvků a jejich náprava či odstranění za účelem zvýšení zájmu o internetový obchod.
 • Analýza a návrh řešení internetového obchodu 

  Novák, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh elektronického obchodu pro firmu, zabývající se výrobou a prodejem různých druhů strojírenských součástek. Nejedná se však o prodej konečným zákazníkům, ale o velkoobchodní prodej mezi ...
 • Analýza implementace elektronického obchodu společnosti 

  Barancová, Leona
  Cílem této diplomové práce je zanalyzovat elektronický obchod společnosti, zamyslet se nad tím, co této firmě přinesl a zároveň navrhnout některé nástroje pro zvýšení prodejnosti a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými ...
 • Analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook 

  Ondra, Jan
  Tématem bakalářské práce je analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook. Analýza je provedena na základě vlastního dotazníkového šetření. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oblasti statistiky, ...
 • Anonymní komunikace v prostředí Internetu 

  Pajtinová, Mária
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti, jak lze anonymně komunikovat přes Internet. Jsou zde popsány anonymizační programy TOR, JAP, I2P a CyberGhost, které umožňují uživateli ukrýt svou identitu za jinou IP adresu. ...
 • Aplikace klient/server v globální počítačovou síť PlanetLab 

  Sladký, Milan
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s experimentální sítí PlanetLab, její historií, vývojem, principem fungování a využitím této sítě v praxi, například pro vývoj nových síťových architektur. Programová část ...
 • Aplikace pro geolokační databáze 

  Klíma, Oldřich
  Práce se zabývá možnostmi pro přesnější určení geografické polohy zadané IP adresy pomocí kombinace odhadů údajů získaných z geolokačních databází. V první části dochází k seznámení s problematikou na teoretické úrovni. ...
 • Aplikace pro zobrazení mapových podkladů ve webovém prostředí 

  Duchovič, Adam
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom aplikácie na zobrazovanie mapových podkladov, ako aj jej implementáciou do webového prostredia. Ciežom bolo vytvorenie aplikácie nezávislej na platforme. V úvode práca zoznamuje s ...
 • Bezdrátový přenos diagnostických dat z automobilu 

  Tuchyňa, Juraj
  Cieľom tejto práce je teoretická analýza používaných protokolov v súčasnom štandarde motorových vozidiel OBD II. Taktiež spracovanie diagnostických dát a ich následná interpretácia. V rámci práce navrhneme zariadenie pre ...
 • Cenzura na Internetu 

  Rajecký, Michal
  Cenzúra na internete je fenoménom tejto doby, ktorý výrazne obmedzuje slobodu slova. Cieľom tejto práce bolo zistiť aktuálny stav internetovej cenzúry v Číne. V rámci analýzy som navrhol a implementoval nástroj pre testovanie ...
 • Databázový systém pro oční optiky 

  Dlouhý, Lukáš
  Práce se zabývá vytvořením vhodného databázového systému pro konkrétní společnost, která prodává a vyrábí brýle. Soustřeďuje se na popis vývoje v jazyce SQL, HTML, PHP a také na strukturování databáze. Cílem práce je ...
 • Dálkově řízené pracoviště elektrochemických senzorů 

  Cieslar, Jakub
  Předkádaná diplomová práce se zabývá řešením automatizovaného pracoviště pro měření s elektrochemickými senzory. Hlavním cílem práce je návrh a realizace zařízení pro voltametrická měření, které je primárně určeno pro ...
 • Distribuce multimediálních dat v síti Internet 

  Vodák, René
  Práce pojednává o přenosu multimediálních dat v síti Internet se zaměřením na tvorbu webových stránek s využitím aplikačních rozhraní API, která jsou dostupná na stránkách společnosti Google, a tvorbu nezávislého video ...
 • Electronic Textbook of Electromagnetic Waves 

  Raida, Zbyněk; Cernohorsky, D.; Froehling, K.; Gona, S.; Michalek, V.; Navratil, V.; Novacek, Z.; Otevrel, V.; Pomenka, P.; Sebesta, J.; Skvor, Z.; Urbanec, T.; Vanderstegen, G.; Vandijck, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  Teaching university courses, which deal with the phenomena of the electromagnetic (EM) substantiality and their applications, is rather difficult due to their abstract nature. Therefore, teaching has to be accompanied by ...
 • Elektronický obchod jako podpora podnikání 

  Kratochvíl, Tomáš
  Elektronické obchodování představuje v současné době jeden z nejlepších způsobů podpory podnikání. Toto je důvodem, proč je moje bakalářská práce zaměřena právě na nalezení optimálního řešení elektronického obchodování pro ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Pavelka, Petr
  Generátor vědeckých webových portálů je rozsáhlý projekt, jehož cílem je vytvoření systému, který umožní budování webových portálů za účelem poskytování přehledu vědeckých prací z konkrétních oblastí. Jednou z částí tohoto ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Kundrát, Miloš
  Generátor vědeckých webových portálů. Celistvý projekt, jehož součástí je tato diplomová práce, se skládá z uživatelského prostředí GUI, komunikace procesů, komunikace programu s uživatelem a ze skriptu pro automatické ...
 • Implementace ERP systému ve firmě a jeho propojení s E-shopem 

  Lužník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá implementací ERP systému ve společnosti s propojením elektronického obchodu firmy a navrhuje řešení, jak realizovat procesy ve společnosti, které jsou logické a funkční a zároveň, které budou ...