Now showing items 1-17 of 17

 • Akční plán marketingové komunikace FP VUT v Brně prostřednictvím sociálních médií 

  Červený, Benjamín
  Sociálne médiá v dnešnej dobe predstavujú určitý nový priestor pre komunikáciu, marketing a propagáciu firiem s okolitým svetom. Práca sa zameriava na analýzu aktuálneho stavu marketingového plánu a spôsobu propagácie na ...
 • Analýza a zvýšení výkonu elektronického obchodu využitím digitálních nástrojů 

  Chalupa, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá digitálními nástroji, které se používají ve výkonnostním pojetí online marketingu. Na úvod charakterizuje internetový marketing a uvádí jednotlivé formy reklamy na internetu. V praktické části ...
 • Budování komerčně úspěšných internetových projektů 

  Kadeřábek, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem metod a postupů využívaných v procesu tvorby komerčně úspěšných internetových projektů. Oblastí zájmu jsou především e-business strategie, strategie internetového marketingu a postupy budování ...
 • Firemní web jako nástroj marketingu 

  Sušil, Zbyněk
  Diplomová práce řeší problém firmy, která má svoje vlastní internetové stránky, ale není s nimi spokojena. Diplomová práce obsahuje návrh jak zviditelnit její web a dosáhnout co nejlepších pozic ve vyhledávačích. Zabývá ...
 • Internetový marketing elektronického obchodu 

  Steklá, Iva
  V diplomové práci se budu zabývat internetovým marketingem pro nově vzniklý elektronický obchod zabývající se prodejem kabelek. V práci bude popsán teoretický základ, který bude použit jako východisko pro zpracování ...
 • Internetový marketing elektronického obchodu 

  Balharová, Lucie
  V bakalářské práci je na základě podrobné situační analýzy navržena nová marketingová strategie společnosti FAROT s.r.o., která působí na trhu v oblasti fitness a obchoduje se sportovním náčiním, přičemž jsou definovány i ...
 • Internetový marketing pro firmu 

  Pohorelec, Andrej
  Cílem bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu možností, které internetový marketing nabízí a vypracování vhodné strategie, jak propagovat firmu na internetu.
 • IS jako konkurenceschopnost daňových a účetních kanceláří 

  Nedbálková, Kristýna
  Bakalářská práce pojednává o vztahu marketingu a internetu jako konkurenceschopného prvku. Obsahuje návody, postupy a potřebné informace k utvoření optimálního řešení a tím ke zvýšení prosperity a reklamy firmy.
 • Komplexní marketingová strategie v online prostředí 

  Novák, Michal
  Práce má za cíl poskytnout základní přehled marketingových koncepcí a nástrojů využitelných pro prostředí Internetu, zmapovat aktuální trendy v online prostředí a aplikovat je na konkrétní řešení komplexní marketingové ...
 • Marketingová strategie v odvětví prodeje drahých kovů se zaměřením na investiční zlato a stříbro v České republice 

  Líbezný, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové strategie v odvětví prodeje drahých kovů se zaměřením na zlato a stříbro v České republice, analýzou současné situace na trhu drahých kovů a zhodnocením marketingu ...
 • Marketingové možnosti Internetu 

  T.Kovács, Gregor
  Práca sa zaoberá súčasnými možnosťami Internet marketingu a možnosťami ich aplikácie pre model www stránok s ciežom zefektívniť jej online marketing, popularitu a zaistiť nárast návštevnosti. Práca rozoberá metódy online ...
 • Model elektronického obchodu s autodoplňky 

  Mišák, Stanislav
  Bakalářská práce pojednává o problematice implementace elektronického obchodu pro začínajícího samostatného podnikatele, a to od výběru vhodné aplikace, výběru webhostingu, až po otázky týkající se provozu obchodu a zajištění ...
 • Model marketingu elektronického obchodování 

  Mejzlík, Vojtěch
  Tato práce pojednává o návrhu marketingového modelu pro elektronické obchodování. Snahou je znázornění nejrozšířenějších a nejúčinnějších metod marketingové strategie. V praktické části práce je rozebrán konkrétní případ ...
 • Návrh e-marketingu pro Kitemaniacs.cz 

  Kinzel, Roman
  Cílem této bakalářské práce je návrh e-marketingu pro sportovní klub „kitemaniacs“. Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. Získané data z analýz budou sloužit jako podklad pro praktickou část práce. V ...
 • Prezentace firmy na internetu 

  Březík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá prezentací dané firmy na internetu. Navrhuji řešení jak pro vytvoření samotné prezentace, tak i následné kroky k úspěšné marketingové propagaci na internetu, zvýšení efektivity prezentace a ...
 • Realizace elektronického obchodu pro malou firmu 

  Novák, Lukáš
  Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na problematiku Elektronických obchodů.. Komerční využití internetu je výhodné pro malé a střední podniky. Každá firma , která chce zůstat konkurenceschopnou, by měla vlastnit webové ...
 • Využití internetu v marketingu firmy zaměřené na prodej automobilových doplňků 

  Kadlec, Petr
  Internetové obchodování se stalo běžnou součástí životů mnoha lidí. Ruku v ruce s ním jde také propagace, která se postupně přesouvá od klasických médií k on-line podobě. Cílem této práce je zmapovat možnosti marketingu a ...