Now showing items 1-20 of 71

 • Analýza bezpečnosti zařízení v chytré domácnosti 

  Grofčík, Peter
  Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je prevedenie analýzy bezpečnosti zariadení inteligentnej domácnosti a následne otestovať a overiť  zraniteľnosti odhalené na týchto zariadeniach. Prvá časť popisuje zariadenia zo ...
 • Analýza provozních dat a detekce anomálií při běhu úloh na superpočítači 

  Stehlík, Petr
  V posledních letech jsou superpočítače stále větší a složitější, s čímž souvisí problém využití plného potenciálu systému. Tento problém se umocňuje díky nedostatku nástrojů pro monitorování, které jsou specificky přizpůsobeny ...
 • Auto počítač založený na Raspberry Pi 

  Matula, Vladimír
  Hlavnou témou diplomovej práce je rozbor problematiky týkajúcej sa inteligentných vozidiel. Daná problematika zahŕňa možnosti automatizácie a personalizácie funkcií automobilu spolu s diaľkovým ovládaním rôznych komponentov. ...
 • Automatické testování systému BeeeOn 

  Wolfert, Richard
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou projektu Internetu vecí BeeeOn, návrhu a tvorbe jednotkových, integračných, systémových testov a ich automatizácii s využitím systému Kontinuálnej integrácie Jenkins CI. Teoretická ...
 • Automatický zavlažovač pro pokojové rostliny 

  Makedonenko, Oleksandr
  Hlavním cílem této práce je navrhnout, implementovat a demonstrovat inteligentní systém, který využívá mikroprocesor pro zvýšení efektivity a funkčnosti. Jako příklad bude v této práci navržený systém zalevani rostlin, ...
 • Automatizace výdeje a účtování kávy 

  Víšek, Jakub
  Cílem této práce je návrh a implementace vestavěného a informačního systému pro automatické účtování kávy vydané nápojovým automatem. Řešení je vytvořeno s ohledem na spolehlivost a přenositelnost. Systém může být snadno ...
 • Automatizované pěstování rostlin 

  Švancer, Jan
  Tato práce se zabývá spojením dvou současných trendů - internetu věcí a domácího pěstování zeleniny, ovoce a bylinek. Popisuje technologické možnosti pro bezdrátovou komunikaci senzorů v chytré domácnosti a hardwarové ...
 • Automatizované zpracování provozních záznamů v systému BeeeOn 

  Beňo, Marek
  Práca sa zaoberá spracovaním prevádzkových záznamov zo serverových aplikácií. Architektúra systému bola navrhnutá na základe štúdie dostupných technológií. Implementačná časť popisuje návrh jednotného formátu prevádzkových ...
 • Bezpečnost a útoky v prostředí IoT 

  Urbanovský, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti a útokov na zariadenia a komunikačnú sieť Internetu vecí. Práca rozoberá podstatu Internetu vecí, jeho charakteristiky a informačnú bezpečnosť. V práci sú analyzované ...
 • Bezpečnost IoT 

  Hanzlíček, Martin
  Práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia platformy Android Wear. Rieši časovú náročnosť výpočtov s veľkými číslami, modulárnou aritmetikou a kryptografiou na tejto platforme. Ďalej rieši komunikáciu s mobilným zariadením ...
 • Bezpečnostní analýza domácí IoT sítě 

  Čikel, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti domácej IoT siete. Zameriava sa na bezpečnostné problémy komerčných IoT zariadení a ich automatizačných systémov. V samotnej práci boli najskôr analýzou zistené konkrétne ...
 • Bezpečnostní monitorování komunikace domácích IoT sítí 

  Krajč, Patrik
  Cieľom práce je vytvoriť systém na bezpečnostné monitorovanie IoT sietí a užívateľské grafické rozhranie pre zobrazenie chovania IoT siete, ktoré zahŕňa detekciu anomálií v sieti. Aplikácia umožňuje zobraziť informácie o ...
 • Chytrý zámek využívající sítě IoT 

  Vitula, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájeného chytrého zámku využívajícího sítě IoT a technologii NFC pro autentizaci uživatele. V první části popisuje jednotlivé komponenty, které budou použity pro návrh ...
 • Communications Technology Internet Of Things In Cisco Packet Tracer 

  Beneš, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This work is aimed at simulating the Internet of Things in Packet Tracer. In this work, a network containing IoT devices is created in the Packet Tracer simulation program. In the network, the parameters affecting the ...
 • Detekce anomálií v IoT sítích 

  Halaj, Jozef
  Cieľom práce bola analýza komunikačných protokolov IoT, ich zraniteľností a vytvorenie vhodného detektora anomálií. Detektor musí byť možné prevádzkovať na smerovačoch so systémom OpenWRT. Na vytvorenie výsledného riešenia ...
 • Efektivní zabezpečení komunikace bezdrátových nízko-energetických moderních technologií 

  Blažek, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení komunikace v Sigfox sítích. To zahrnuje prostudování parametrů a možností sítě a následně analýzu vhodných kryptosystémů. Práce obsahuje popis kryptografie jako takové a popis ...
 • Efficient Security Of Modern Low-Power Wireless Communication Technologies 

  Blažek, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This thesis deals with communication security in Sigfox networks. That includes studying the network’s parameters and capabilities and then analysing the appropriate cryptosystems. The thesis contains a description of ...
 • Elektronický zabezpečovací systém s prvky IoT 

  Kubů, Jiří
  Diplomová práce se zabývá realizováním vlastního návrhu elektronického zabezpečovacího systému s možností rozšíření o prvky domácí automatizace. Ústředna je vytvořena pomocí Raspberry Pi3 B+ s dotykovým displejem, které ...
 • Energy Harvesting Using Nanogenerators in Iot 

  Kerndl, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper is a summary and comparison of different types of energy harvesting devices known as nanogenerators which are suitable for wireless sensor network and IoT applications. There is brief introduction of common types ...
 • Framework IoTivity a jeho použití na různých hardwarových platformách 

  Přistal, Martin
  Tato práce se zabývá studiem projektu IoTivity. V práci jsou popsány metody komunikace pro různé druhy přenosů dat a architektury na niž je tento projekt vystavěn. Zmíněny budou i podobné projekty. Práce cílí na aplikaci ...