Now showing items 1-7 of 7

 • Model elektronického obchodu firmy 

  Ševčíková, Barbora
  Bakalářská práce charakterizuje a analyzuje firmu Nexx, spol.s. r. o. Obsahuje návrh řešení problémů, vyplívajících z analýzy, vedoucí ke zlepšení budoucího postavení firmy Nexx na trhu s HW. Realizace návrhu e-shopu povede ...
 • Model internetového obchodu pro multimediální oblast 

  Sedlář, Vítězslav
  Ve své diplomové práci jsem se zabýval vytvořením návrhu internetového obchodu s knihami. Součástí práce je popsání teoretických poznatků z oblasti internetového obchodování, analýza současné situace a trendy v oblasti ...
 • Model strategického řízení elektronického obchodu 

  Janková, Martina
  V bakalářské práci je uveden návrh možné varianty modelu strategického řízení elektronického obchodu zaměřeného především na požadavky koncového zákazníka. Předkládaná práce obsahuje teoretická východiska k systémově ...
 • Návrh internetového obchodu 

  Crlík, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením původního elektronického obchodu pro soukromou firmu zabývající se marketingem. Popisuje technologie, kterými je možné tento obchod vytvořit a ukazuje řešení, které k jeho vytvoření vede.
 • Pokročilá webová aplikace elektronického obchodu 

  Dytrych, Jaroslav
  Tato práce obsahuje návrh a implementaci komplexní webové aplikace elektronického obchodu. Vytvořený systém spojuje skladové hospodářství, internetový obchod a jednoduché účetnictví do jednoho celku. Umožňuje běžný i komisní ...
 • Škálovatelný internetový obchod 

  Čtvrtlík, Miroslav
  Práce se zabývá problematikou elektronického obchodu, která spadá do oblasti elektronického podnikání. Cílem je vytvořit systém, který umožní generování a paralelní provoz více internetových obchodů pomocí webového rozhraní ...
 • Webový systém pro prodej fotoaparátů 

  Plhal, Richard
  Moje práce má za cíl vytvoření informačního systému, který bude sloužit k online nákupu přes internet se vším, co tato problematika obsahuje. Dle získaných teoretických i praktických znalostí jsem navrhl online internetový ...