Now showing items 1-20 of 45

 • Automatický zavlažovač pro pokojové rostliny 

  Makedonenko, Oleksandr
  Hlavním cílem této práce je navrhnout, implementovat a demonstrovat inteligentní systém, který využívá mikroprocesor pro zvýšení efektivity a funkčnosti. Jako příklad bude v této práci navržený systém zalevani rostlin, ...
 • Automatizované pěstování rostlin 

  Švancer, Jan
  Tato práce se zabývá spojením dvou současných trendů - internetu věcí a domácího pěstování zeleniny, ovoce a bylinek. Popisuje technologické možnosti pro bezdrátovou komunikaci senzorů v chytré domácnosti a hardwarové ...
 • Chytrý zámek využívající sítě IoT 

  Vitula, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájeného chytrého zámku využívajícího sítě IoT a technologii NFC pro autentizaci uživatele. V první části popisuje jednotlivé komponenty, které budou použity pro návrh ...
 • Datová kontinuita v projektování 

  Nevřelová, Monika
  Tato práce se zabývá zavadením datové kontinuity do projektování. Tato datová kontinuita je zavedena za účelem kopírování filozofie Průmyslu 4.0 již v rané projekční fázi projektu. V práci je rozebrán konstrukční návrh ...
 • Elektronický zabezpečovací systém s prvky IoT 

  Kubů, Jiří
  Diplomová práce se zabývá realizováním vlastního návrhu elektronického zabezpečovacího systému s možností rozšíření o prvky domácí automatizace. Ústředna je vytvořena pomocí Raspberry Pi3 B+ s dotykovým displejem, které ...
 • Heterogenní propojení mobilních zařízení v bezdrátových systémech 5. generace 

  Mašek, Pavel
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na "heterogenní propojení mobilních zařízení v bezdrátových systémech 5. generace". Navzdory nepochybnému pokroku v rámci navržených komunikačních řešení postrádají mobilní sítě ...
 • Implementace a vyhodnocení komunikační technologie LTE Cat-M1 v simulačním prostředí Network Simulator 3 

  Drápela, Roman
  Diplomová práce se zabývá implementací komunikační technologie LTE Cat-M1 v simulačním nástroji NS-3 (Network Simulator 3). V teoretické části práce jsou shrnuty klíčové pojmy týkající se IoT (Internet of Things), M2M ...
 • Implementace chytré továrny 

  Marek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá studií konceptů Internetu věcí, Průmyslu 4.0 a současného stavu v továrnách. Na základě provedených studií byla navržena a realizována úprava hardwaru a softwaru průmyslových strojů a realizace ...
 • Implementace technologie smart meteringu do provozu malého obecního vodovodu 

  Klučka, Tomáš
  Diplomová práce popisuje současnou situaci v oblasti smart meteringu ve vodárenství, přehled vodoměrů vhodných pro dálkový odečet dat a jednotlivé komponenty pro aplikaci dálkového přenosu dat včetně samotného přenosu. ...
 • Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů 

  Procházka, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu dnešního průmyslu. Následuje ...
 • Internet of Things 

  Piškula, David
  Tato práce se zabývá Internetem věcí a některými z jeho nejdůležitějších problémů. Mezi ně patří příliš velká závislost na Cloudu a chybějící autonomie, slabé zabezpečení a soukromí, komplikovaná inicializace a spotřeba ...
 • Internet of Things zařízení s podporou Bluetooth a COAP 

  Fuchs, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá v dnešní době velmi zmiňovaným pojmem Internet věcí. Hlavním cílem je definovat Internet věcí, popsat jeho historii vzniku, základní charakteristiku, vývoj, problematiku zabezpečení a rizika ...
 • Internet of Things zařízení s podporou Thread a 6LoWPAN 

  Piškula, David
  Internet věcí patří mezi nejnovější fenomény informačních technologií. Tato práce popisuje vývoj a budoucnost internetu věcí a poskytuje přehled jeho současného využití. Dále se pak věnuje studiu komunikačních rozhraní a ...
 • Internet of Things zařízení s podporou ZigBee a 6LoWPAN 

  Halász, Dávid
  Internet věcí je nejnovější trend v počítačovém průmyslu. I když ještě nebyl zcela jasně definován, jsme již obklopeni různými zařízeními připojenými k internetu. Tato diplomová práce se zaměřuje na nízkonákladová a úsporná ...
 • Internet věcí s uzly na bázi PNVM 

  Korejtko, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou Internet of Things (IoT) a otevřených technologických řešení s tím souvisejících. Konkrétně se zaměřuje na softwarová řešení v oblasti chytrého domu kompatibilní s platformou Raspberry Pi a ...
 • Internet věcí v praxi 

  Bajgl, Vojtěch
  Tato práce se zabývá Internetem věcí a jeho využitím v praxi s následným návrhem vlastního systému domácí inteligentní automatizace. Blíže seznamuje s problematikou automatizovaných domovních a inteligentních systémů, ...
 • IoT řešení na bázi SoC MT7688 

  Lužný, Jakub
  Tato práce se zabývá vývojem vestavěného zařízení pro Internet věcí na platformě MediaTek MT7688A. Prozkoumává možnosti této platformy a dostupné řešení typu System on Module. Na základě těchto poznatků je implementován ...
 • IoT zařízení v Průmyslu 4.0 

  Fara, Michael
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma internet věcí a jeho využití v průmyslu 4.0 a jiných oblastech. První část práce je zaměřena na historii internetu věcí, druhy přenosu dat, zabezpečení a bezpečnost používaných ...
 • Kompletní řešení chytré domácnosti s využitím modulů ESP a Raspberry Pi 

  Bartoš, Martin
  V dnešní době se velice rychle rozrůstá svět chytrých zařízeních v domácnostech, které mezi sebou komunikují a usnadňují lidem život. Avšak velkým problémem pořízení takových zařízení do běžných domácností je vysoká cena ...
 • Koordinace IoT na bázi MicroPythonu pomocí Node-RED 

  Kolář, Josef
  Cílem této práce je vytvoření prostředků pro použití nástroje Node-RED ke koordinaci fyzických uzlů v podobě čipů ESP32 ve světě Internetu věcí. To je zajištěno pomocí vlastního rozšíření tohoto nástroje umožňující nasazování ...