Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza, návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Přívara, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Analýza, návrh a implementace elektronického obchodu společnosti“ je analýza trhu internetových obchodů a zavedení nového řešení elektronického obchodu. První kapitola je věnována teorii, ve druhé ...
 • Analýza, návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Henčl, Luděk
  Cílem této diplomové práce je na základě teoretických informací navrhnout nejvhodnější možnou variantu internetového obchodu společnosti a způsoby, jak jej nejlépe propagovat. Součástí práce je podrobná analýza všech ...
 • Databázový systém pro elektronický obchod 

  Lempera, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací databázového systému a webového rozhraní pro elektronický obchod. Webové rozhraní bude rozděleno do dvou částí. První část je určena zákazníkům a umožňuje registrovat ...
 • Internetový obchod 

  Žák, David
  Práce se zabývá problematikou internetového obchodu. Obsahuje analýzu a návrh řešení vlastního internetového obchodu. Cílem bylo přiblížit marketingový plán pro vstup na trh, zhodnotit dosažené výsledky a navrhnout postup ...
 • Internetový obchod Galerie obrazů 

  Hák, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh a kompletní realizace internetového obchodu. Na počátku bylo nutné si vytvořit teoretický základ celého systému, zjistit požadavky a ucelit informace. Poté se provedla hlubší ...
 • Marketingová strategie společnosti StarkGlass 

  Botek, Aleš
  Bakalářská práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii pro firmu StarkGlass. Navržená strategie je zaměřena na tuzemský trh a při jejím sestavování byl zohledněn hlavní obor společnosti StarkGlass, prodej ochrany na ...
 • Model elektronického obchodu 

  Zavrtálková, Hana
  V této práci jsem vypracovala návrh modelu elektronického obchodu pro firmu Vinařství Štěpán Maňák. Zmiňuji zde budoucí možné nástrahy konkurence a jiné překážky při zavedení prodeje přes internet. Dále jsou v práci rozebrány ...
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Ševčíková, Barbora
  Bakalářská práce charakterizuje a analyzuje firmu Nexx, spol.s. r. o. Obsahuje návrh řešení problémů, vyplívajících z analýzy, vedoucí ke zlepšení budoucího postavení firmy Nexx na trhu s HW. Realizace návrhu e-shopu povede ...
 • Model elektronického obchodu pro služby 

  Zechmeisterová, Věra
  Obsahem práce je vytvoření modelu informačního zabezpečení služeb autoopravny a vytvoření odpovídajícího systémového řešení elektronického obchodování této autoopravny.
 • Model elektronického obchodu s podporou zákazníků 

  Henčl, Luděk
  Obsahem bakalářské práce je obecná analýza, výhody, nevýhody a chování zákazníka v prostoru elektronického obchodování. Součástí této analýzy je návrh konkrétního internetového obchodu.
 • Model elektronického podnikání pro mezinárodní obchod 

  Vauchkevich, Yuliya
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu podnikání v rámci mezinárodního obchodu. Analyzuje současný stav problematiky elektronického obchodování se zaměřením na hledání nových možností, za účelem dosažení lepšího postavení ...
 • Model internetového obchodu pro firmu 

  Boudný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací elektronického obchodování a tvorbou elektronického obchodu. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu problému a návrh řešení. Je zde popsán postup vytváření elektronického obchodu ...
 • Model internetového obchodu pro multimediální oblast 

  Sedlář, Vítězslav
  Ve své diplomové práci jsem se zabýval vytvořením návrhu internetového obchodu s knihami. Součástí práce je popsání teoretických poznatků z oblasti internetového obchodování, analýza současné situace a trendy v oblasti ...
 • Model internetového obchodu s klimatizačním zařízením 

  Stehlík, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o problematice návrhu internetového obchodu, elektronických objednávkách, o možnostech marketingu a legislativě v elektronickém obchodování. Obsahuje návrh internetového obchodu s klimatizačním ...
 • Návrh internetového obchodu 

  Crlík, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením původního elektronického obchodu pro soukromou firmu zabývající se marketingem. Popisuje technologie, kterými je možné tento obchod vytvořit a ukazuje řešení, které k jeho vytvoření vede.
 • Návrh marketingové strategie firmy vstupující na zahraniční trh 

  Navrátil, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro vstup internetového obchodu Alza.cz a.s. na zahraniční, konkrétně polský trh. Návrh je reakcí na dominantní postavení internetového obchodu Alza.cz na českém ...
 • Návrh na optimalizaci elektronického obchodu firmy Anka M+N spol. s r.o. 

  Mrtka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na komplexní analýzu firmy Anka M + N spol. s r.o. a jejího internetového obchodu, ze které vychází návrh na optimalizaci elektronického obchodu zajišťující firmě větší konkurenceschopnost a z ...
 • Podnikatelský záměr zřízení kamenného obchodu v návaznosti na existující e-shop 

  Šťastný, Jan
  Cílem diplomové práce je založení kamenného obchodu (nízkonákladové výdejny) v návaznosti na již existující elektronický obchod. Práce se bude zabývat analýzou demografických údajů obyvatelstva, trhem (nabídkou/poptávkou), ...
 • Posouzení stávajícího elektronického obchodování firmy Top Moravia Q a návrh změn 

  Zavadil, Lukáš
  Předkládaná diplomová práce analyzuje stávající elektronické obchodování konkrétního českého podniku střední velikosti, vyhledává problémy a navrhuje ucelené řešení těchto problémů, včetně praktické implementace.
 • Posouzení tvorby elektronického obchodu pro firmu Top Moravia Q, s.r.o. 

  Zavadil, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce komplexně analyzuje problematiku posouzení tvorby internetového obchodu konkrétního českého podniku střední velikosti, a navrhuje rovněž ucelené řešení této problematiky včetně praktické implementace.