Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Jelčová, Denisa
  Diplomová práce se zaoberá analýzou současného stavu Agentury - Pro-staff s.r.o., která je využita na tvorbu návrhov pro rozvoj společnosti. V první části jsou definovány cíle a metodika práce, zatímco druhá část obsahuje ...
 • Green Desk pro stálé provozovny 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce pojednává o analýze současného stavu správy a řízení stálých provozoven z pohledu Útvaru ochrany životního prostředí společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systémy a ...
 • Modifikace informačního systému pro podporu firemních procesů 

  Polok, Jiří
  Bakalářská práce se bude zabývat vytvořením návrhu nového informačního systému, který by měl vést ke zjednodušení a urychlení práce, tedy k větší efektivitě práce zaměstnanců společnosti.
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Topičová, Magdaléna
  V této bakalářské práci se budu zabývat vytvořením návrhu dílčí části informačního systému ve formě intranetu pro podporu procesů v dané společnosti. Nejdříve se budu věnovat seznámení se základními pojmy a teorií. Následně ...
 • Návrh intranetu pro podporu firemních procesů 

  Salamon, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je zavádění intranetu pro podporu firemních procesů. Na začátku jsou definovány základní pojmy dané problematiky. Poté jsem provedl analýzu situace ve firmě a analýzu současného stavu ...
 • Návrh Intranetu pro podporu podnikových procesů 

  Francová, Nela
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením databázového návrhu intranetového řešení pro podporu firemních procesů ve vybrané společnosti. V první části se práce věnuje vysvětlení základních pojmů a metodik. Poté popisuje ...
 • Návrh na implementaci SQL databáze jako prostředku ke zlepšení vnitropodnikové komunikace 

  Bednář, Martin
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetovou elektronickou nástěnku pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace pomocí Windows SharePoint Services 3.0. Práce obsahuje postupy použité při ...
 • Výběr informačního systému 

  Prokeš, Jiří
  Bakalářská práce hodnotí současnou situaci využití a potřeby informačního systému vybrané firmy včetně stanovení kritérií pro výběr optimálního řešení. Dále porovnává relevantní produkty na současném trhu dle zjištěných ...
 • Webový systém pro skladovou evidenci 

  Češka, Petr
  Cílem diplomové práce je zhodnotit a vylepšit aktuální řešení informačního systému organizace Klub Salesiánského hnutí mládeže v Prostějově tak, aby splňoval náročnější požadavky na rychlou online komunikaci a vytvořil tak ...