Now showing items 1-1 of 1

  • Model elektronického obchodu pro služby 

    Zechmeisterová, Věra
    Obsahem práce je vytvoření modelu informačního zabezpečení služeb autoopravny a vytvoření odpovídajícího systémového řešení elektronického obchodování této autoopravny.