Now showing items 1-14 of 14

 • Ekonomické vyhodnocení řízení zásob ve vybraném podniku 

  Skoumal, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na logistiku a studii řízení zásob. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a představeny vybrané metody. Další část je praktická, ve které se zaměřím na analýzu zásob, a následně ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Polach, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na uplatnění statistických metod při řízení skladovacích zásob ve vybrané firmě. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje potřebné teoretické znalosti o regresní analýze, ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Polach, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na uplatnění statistických metod při řízení skladovacích zásob ve vybrané firmě. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje potřebné teoretické znalosti o regresní analýze, ...
 • Návrh systému zásobování nové haly 

  Ťopková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zásobování nové haly společnosti IMI Precision Engineering. První část se zaměřuje na teoretická východiska dané problematiky. Druhá část, kterou je analýza současného stavu, definuje ...
 • Optimalizace skladového hospodářství ve vybraném podniku 

  Ungvári, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací skladového hospodářství. Za pomoci ABC analýzy budou položky u jednotlivých sortimentů rozděleny do skupin na základě podílů jejich průměrných spotřeb na celkové průměrné spotřebě. ...
 • Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup 

  Hřebíček, Marek
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup“ je zaměřena na snižování nákladů souvisejících s pořizováním, skladováním a udržováním materiálových zdrojů. Nejdříve je představen výrobní ...
 • Studie nákupu ve výrobní organizaci 

  Gajda, Lukáš
  Diplomová práce analyzuje současný stav řízení nákupu ve firmě VSM Production, s.r.o. Identifikuje problémy, které souvisejí se zajišťováním plynulosti materiálových toků pro výrobu šicích strojů značky Pfaff s cílem ...
 • Studie řízení zásob 

  Měcháčková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob. Prostřednictvím analýzy ABC a analýzy XYZ, se zásoby v podniku roztřídí do jednotlivých skupin, které mají různý způsob řízení tak, aby se předcházelo problémům, kterými ...
 • Studie řízení zásob s využitím insourcingu 

  Ťopková, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu insourcingu na dosavadní řízení zásob ve společnosti IMI Precision Engineering. V první části jsou detailně zpracována teoretická východiska dané problematiky, následně ...
 • Studie řízení zásob ve vybraném podniku 

  Bistrá, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob v podniku První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Pomocí analýzy ABC bude zjišťováno, jak nejlépe zásoby redukovat pro návaznost plynulosti výrobního procesu. Následně ...
 • Systém řízení zásob 

  Bilíková, Eva
  Tato práce je zaměřena na studii systému řízení zásob podniku TAJMAC-ZPS, a.s. Pomocí analýzy ABC budou zásoby roztřízeny do jednotlivých skupin, pro které pak bude navrženo takové řešení, které zajistí jejich efektivnější řízení.
 • Uplatnění statistických metod při řízení skladových zásob 

  Šuľan, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá uplatnením štatistických metód pri riadení skladových zásob vo vybranej firme. Práca je rozdelená do troch časti. V prvej časti je súhrn potrebných znalostí ohľadom regresnej analýzy, ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Krygielová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací zásobovacího procesu malého podniku, zejména určením optimální výše zásob a predikcí poptávky, s využitím analýzy časových řad. V závěrečné fázi je pak popsána tvorba programu, ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Cichra, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro vinařství Pavlovín s.r.o. V rámci práce jsou nejdříve představena teoretická východiska potřebná pro pochopení dané problematiky. Následně je ...