Now showing items 1-5 of 5

 • Design of Linear Quadratic Regulator (LQR) Based on Genetic Algorithm for Inverted Pendulum 

  Marada, Tomas; Matousek, Radomil; Zuth, Daniel (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  One of the crucial problems in the dynamics and automatic control theory is balancing of an invertedpendulum robot by moving a cart along a horizontal path. This task is often used as a benchmark for di erentmethod comparison. ...
 • Návrh a realizace demonstračního modelu "Inverzní kyvadlo" přizpůsobeného pro dlouhodobý autonomní provoz 

  Sukovatý, Adam
  Tato práce navazuje na bakalářskou práci zabývající se konstrukcí a výrobou inverzního kyvadla. Bylo provedeno odvození pohybových rovnic a následná identifikace parametrů vytvořeného modelu. Dalším krokem byla linearizace ...
 • Návrh konstrukce inverzního kyvadla 

  Kukla, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci inverzního kyvadla a experimentálně ověřit jeho funkčnost. Návrh byl řešen softwarem MATLAB Simulink a ověření spočívalo v otočení kyvadla o 360°. V práci je popsáno funkční zařízení, ...
 • Návrh laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" 

  Dušek, Jiří
  Záměrem této práce bylo sestavit matematický model laboratorního přípravku „Inverzní kyvadlo“, verifikovat ho a na základě toho vytvořit simulační model. Pro tento simulační model soustavy pak navrhnout způsob jeho řízení ...
 • Řízení laboratorního modelu inverzního kyvadla 

  Zapletal, Vít
  Tato práce navazuje na bakalářskou práci Bradáč, M.: Konstrukce a výroba výukového modelu "Inverzní kyvadlo". Zabývá se analýzou závad a konstrukčních nedostatků inverzního kyvadla a následně jejich řešením. Déle text ...