Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Fürst, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a technickou analýzou vybraných investičních nástrojů. Jako zdroj informací jí jsou reálné oficiální výsledky daných instrumentů. Cílem je analyzovat data z minulých let ...
  • Business angels environment in the Czech Republic and the USA – case study 

    Bortlova, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-09)
    Purpose of the article Mapping and comparing the investors‘ environment in the USA and in the Czech Republic. To focus on characteristics of Business Angels in both markets, the Czech Republic and the USA. Methodology/methods ...