Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace technologií vosků a skořepin ve firmě Fimes 

    Kolesár, Roman
    Práce tematicky navazuje na předešlý vývoj voskových směsí pro firmu Fimes. V úvodu je zpracován obecný popis technologie vytavitelného modelu od výroby matečné formy až po vytavení voskového modelu. Následuje shrnutí již ...
  • Tuhnutí odlitků ve skořepinových formách při odlévání ve vakuu 

    Odložil, Jan
    Experimentálním měřením ve vakuové peci byly zjišťovány teplotní poměry při odlévání a tuhnutí modelových soustav odlitků různých průměrů a izolací. Odlévaným kovem byla slitina Inconel 713LC na bázi niklu. Získané údaje ...