Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení investičního záměru - lakovací linka 

    Rucki, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá investicí na vybudování nové linky pro nanášení práškových nátěrových hmot v konkrétním podniku. Nová linka by umožnila zvýšit výrobní kapacitu provozu a zlepšit kvalitu lakování. V této práci ...
  • Posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

    Bílková, Alice
    Předmětem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na základní definice spojené s investičním rozhodováním, na investiční projekt a jeho životní cyklus ...