Now showing items 1-3 of 3

 • Investiční modely v prostředí kapitálových trhů 

  Komárek, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o modelech investičních strategií na kapitálových trzích. Na základě rešerše prostředí finančních trhů, analýzy dostupných finančních produktů a za pomoci podpůrných informačních prostředků, jsou ...
 • Růstová a hodnotová investiční strategie aplikovaná na vybraných akciích z New York Stock Exchange 

  Gottwald, Radim (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-09)
  Purpose of the article: Nowadays, investors use many investment strategies. They can realize different profits using different strategies because of different principles of strategies. Author assesses two investment ...
 • Technická analýza 

  Němec, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je technická analýza – vytvoření investičních strategií. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k technické analýze a indikátorům. V praktické části je zmapována ...