Now showing items 1-20 of 102

 • Analýza LoRaWAN provozu pomocí SDR 

  Jál, Michal
  Tato práce se zabývá implementací LoRaWAN snifferu za použití softwarové definovaného radia LimeSDR. A analýzou LoRaWAN komunikace za pomoci tohoto zařízení. Součástí práce je popis modulace LoRa a představení síťové vrstvy ...
 • Analýza provozních dat a detekce anomálií při běhu úloh na superpočítači 

  Stehlík, Petr
  V posledních letech jsou superpočítače stále větší a složitější, s čímž souvisí problém využití plného potenciálu systému. Tento problém se umocňuje díky nedostatku nástrojů pro monitorování, které jsou specificky přizpůsobeny ...
 • Android Aplikace pro vyčítání dat z chytrých měřičů pomocí USB senzoru a následné odesílání dat do centrální databáze 

  Navrátil, Tomáš
  Tato práce se zabývá možnostmi využití přenosných zařízení, především mobilních telefonů a tabletů podporující technologii USB OTG, pro odečítání údajů z chytrých elektroměrů. K tomuto účelu byla v praktické části práci ...
 • Aplikace pro vyčítání dat z chytrých měřičů pomocí bezdrátové technologie ZigBee 

  Bräuer, Jonáš
  Bakalářská práce se zabývá komunikací bezdrátových zařízení v ZigBee síti. V teoretické části je protokol ZigBee srovnán s dalšími možnými řešeními senzorových sítí (WPAN a LPWAN) a je rozebrána jeho struktura. V praktické ...
 • Applied Postquantum Cryptography For Iot 

  Popelová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  In the last decades there has been such a fundamental development in the technologies including postquantum technologies. It is necessary to focus on postquantum cryptography which is able to resist quantum attacks and ...
 • Auto počítač založený na Raspberry Pi 

  Matula, Vladimír
  Hlavnou témou diplomovej práce je rozbor problematiky týkajúcej sa inteligentných vozidiel. Daná problematika zahŕňa možnosti automatizácie a personalizácie funkcií automobilu spolu s diaľkovým ovládaním rôznych komponentov. ...
 • Automatické testování software 

  Mrázik, Matej
  Hlavnym cieľom bakalárskej práce je automatizácia testovania softvéru IQRF Gateway Daemon. Praktickym vystupom je nástroj schopny testovať IQRF Gateway Daemon prostredníctvom emulovanej virtuálnej siete inteligentnych ...
 • Automatické testování software 

  Hanák, Karel
  Tato práce se zabývá testováním open source softwaru a automatizací testování. Cílem práce je navrhnout testy, implementovat testovací případy a integrovat je do prostředí vývoje softwaru pro správu sítí Internetu věcí ...
 • Bezdrátový senzor využívající LoRA technologii 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vlastnostmi bezdrátových komunikačních technologií pro automatizaci a řízení zařízení, u kterých je vyžadovaná nízká spotřeba. Jsou zde rozebrány možnosti jednotlivých technologií, ...
 • Bezpečnost a ochrana soukromí v IoT 

  Utěkal, Josef
  Bakalářská práce se zabývá tématem bezpečnosti a ochrany soukromí v oblasti Internetu věcí (IoT), pro kterou jsou typická zařízení s velmi omezenými výpočetními prostředky. Pro tato výkonově omezená zařízení je důležitý ...
 • Bezpečnost a útoky v prostředí IoT 

  Urbanovský, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti a útokov na zariadenia a komunikačnú sieť Internetu vecí. Práca rozoberá podstatu Internetu vecí, jeho charakteristiky a informačnú bezpečnosť. V práci sú analyzované ...
 • Chytrý zámek využívající sítě IoT 

  Vitula, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájeného chytrého zámku využívajícího sítě IoT a technologii NFC pro autentizaci uživatele. V první části popisuje jednotlivé komponenty, které budou použity pro návrh ...
 • Datová kontinuita v projektování 

  Nevřelová, Monika
  Tato práce se zabývá zavadením datové kontinuity do projektování. Tato datová kontinuita je zavedena za účelem kopírování filozofie Průmyslu 4.0 již v rané projekční fázi projektu. V práci je rozebrán konstrukční návrh ...
 • Design And Experimental Verification Of Mesh Type Radio Network For Nonlicensed Band 

  Váňa, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  With growing penetration of Internet, people are trying to find new ways of how to use it for better comfort of themselves. One of the new ways of using the Internet are IoT technologies, which are connecting our cars, our ...
 • Detekce anomálií v bezdrátových sítích typu LoRaWAN 

  Bahna, Martin
  Bakalárska práca je venovaná bezpečnosti v rámci bezdrôtovej siete LoRaWAN. V práci je všeobecne opísané IoT, jeho technológia, štandardy a komunikačné protokoly. Následne je opísaná technológia LPWAN, jej požiadavky a ...
 • Detekce anomálií v IoT sítích 

  Halaj, Jozef
  Cieľom práce bola analýza komunikačných protokolov IoT, ich zraniteľností a vytvorenie vhodného detektora anomálií. Detektor musí byť možné prevádzkovať na smerovačoch so systémom OpenWRT. Na vytvorenie výsledného riešenia ...
 • Detekce přítomnosti osob v místnosti 

  Průdek, David
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat senzor detekce přítomnosti osob v místnosti vhodný pro použití v domácí automatizaci. Zaměřil jsem se na nalezení takového řešení, které pro svou činnost využívá běžnou nositelnou ...
 • Detektor změny polohy pracující v síti IoT 

  Beňo, Michal
  Táto práca sa zaoberá vývojom zariadenia detekujúce zmenu polohy, ktoré bude pracovať v sieti IoT, konkrétne na LoRa technológií. Zariadenie bude napájané akumulátorom a hlavná požiadavka preto je navrhnúť toto zariadenie ...
 • Dílčí okruhy nízkonákladové automatizace budovy 

  Holoubek, Lukáš
  Cílem této práce je automatizace budovy, ve které jsou jednotlivé okruhy řízeny pomocí jednodeskového počítače Arduino a celý systém řízení je ovládán pomocí mobilního telefonu. V teoretické části je popsán jednodeskový ...
 • Energy Harvesting Using Nanogenerators in Iot 

  Kerndl, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper is a summary and comparison of different types of energy harvesting devices known as nanogenerators which are suitable for wireless sensor network and IoT applications. There is brief introduction of common types ...