Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systémy Android a iOS 

    Bláha, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro operační systémy iOS a Android pomocí nástrojů pro vývoj mobilních aplikací. Pro implementaci byl vybrán Ionic 4, což je soubor nástrojů, pomocí kterého ...