Now showing items 1-12 of 12

 • Ionizující záření v terapii 

  Šipka, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základy problematiky elektromagnetického a ionizujícího záření, s jejich účinky na biologické tkáně a s druhy ionizujících záření užívaných v terapii. Věnuje se i lékařským postupům ...
 • Laboratorní úlohy z RTG zobrazovacích systémů 

  Kuchař, Otakar
  Bakalářská práce se zabývá studií rentgenového záření a výpočetní tomografie. První část této práce obsahuje vysvětlení základních fyzikálních principů, je věnována elementárním částicím, atomu a ionizujícímu záření. ...
 • Měření ionizujícího záření 

  Podolský, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením ionizujícího záření. Cílem měření je ověřit metody pro měření statistických parametrů zdrojů ionizujícího záření a ověření závislosti koeficientu útlumu na hustotě. Úvodní část ...
 • Měřič radioaktivního záření se současným snímáním pozice čidla pomocí GPS 

  Tkáč, Stanislav
  Účelem této diplomové práce je sepsat teorii snímání radioaktivního záření, popsat funkci GPS a vytvořit návrh měřícího systému, který umožňuje měřit přirozené radioaktivní pozadí a k těmto hodnotám přiřadit aktuální ...
 • Nové trendy ve výzkumu a vývoji stínění ionizujícího záření 

  Vláčil, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou stínění ionizujícího záření, což je záření, které má dostatek energie postačující k ionizaci atomu nebo molekuly ozářené látky. Toto záření může vznikat v jaderných zařízeních typu jaderná ...
 • Odhad aktivity bodového zářiče z dat z letecké spektrometrie 

  Jurečka, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou lokalizace bodového zářiče a odhadu jeho aktivity za pomocí letecké spektrometrie. V teoretické části jsou uvedeny druhy ionizujícího záření, popsán princip měření gama záření pomocí scintilačních ...
 • Plánování terapie ionizujícím zářením 

  Kumpová, Ivana
  Úkolem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základy problematiky ionizujícího záření od jeho druhů a zdrojů, přes mechanismy jeho působení a účinky na lidský organismus až po možnosti výpočtu různých charakteristik. ...
 • Studium vlivu ionizujícího záření na komunikační systémy umělých družic 

  Golubev, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá studiem ionizujícího záření, jeho interakcemi s hmotou a jeho účinky na ni. V práci je uveden rozbor různých typů interakcí přímo ionizujícího záření i nepřímo ionizujícího záření. Dále je ...
 • Studium vlivu ionizujícího záření na komunikační systémy umělých družic 

  Golubev, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá studiem ionizujícího záření, jeho interakcemi s hmotou a jeho účinky na ni. V práci je uveden rozbor různých typů interakcí přímo ionizujícího záření i nepřímo ionizujícího záření. Dále je ...
 • Vlastnosti a stínění ionizujícího záření 

  Konček, Róbert
  Ionizujúce žiarenie je žiarenie s energiami častíc väčšími, než je energia potrebná na odstránenie najvoľnejšie viazaného elektrónu z atómu. Živé tkanivá vystavené ionizujúcemu žiareniu sú týmto poškodené a môže u nich ...
 • Vliv jaderné elektrárny z hlediska radiační zátěže 

  Vániš, Jiří
  Tento text pojednává o problematice ionizujícího záření působícího na pracovníky jaderné elektrárny a na okolní obyvatelstvo. Dále jsou zmíněny limitní dávky ozáření pracovníků v radiačním průmyslu, způsoby jejich ochrany ...
 • Výpočet efektivní dávky rtg diagnostického ozáření 

  Bažantová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává především o teorii ionizujícího záření a jeho interakcích s hmotou, zvláště pak o rentgenovém záření a způsobech jeho použití v lékařství. Práce obsahuje popis vzniku rentgenového obrazu a techniky ...