Now showing items 1-1 of 1

  • Sběr dat o síťové komunikaci z koncových zařízení 

    Obršlík, Lukáš
    Bakalářská práce se věnuje získávání statistických dat o síťové komunikaci na koncových uživatelských stanicích. V rámci teoretické části byly vybrány nástroje, které jsou standardně obsaženy v operačních systémech platforem ...