Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna 

    Přibylová, Blanka
    Diplomová práce zpracovává dokumentaci pro povolení stavby městské budovy v Ivančicích.Jedná se o stavební úpravu objektu.Stávající objekt bude ze strany exteriéru zateplen polystyrénem o tl. 200 mm a tím dochází ke změně ...