Now showing items 1-1 of 1

  • Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice 

    Bahník, Michal
    Diplomová práce se zabývá problematikou obyčejných stochastických diferenciálních rovnic. Po souhrnu teorie stochastických procesů, zejména tzv. Brownova pohybu je zaveden stochastický Itôův integrál, diferenciál a tzv. ...