Now showing items 1-20 of 23

 • 3D aplikace pro mobilní telefony 

  Vyoral, Marek
  Tato práce se zabývá 3D grafickými rozhraními M3G a MascotCapsule navrženými pro platformu J2ME (Java 2 Micro Edition). Nejprve poskytuje základní informace o samotné platformě a poté o obou rozhraních. Dále tato rozhraní ...
 • 3D aplikace pro mobilní telefony 

  Slavotínek, Tomáš
  Práce se zabývá zobrazováním 3D gra fiky na platformě Java ME. Nejprve je obecně popsána architektura této platformy. Dále je pozornost věnována popisu a srovnání API rozhraní JSR 184 a MascotCapsule. Praktická část se ...
 • Aplikace pro bezpečné ukládání dat do paměti mobilních zařízení 

  Kocáb, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace pro bezpečné ukládání dat do paměti mobilních zařízení. Teoreticky jsou popsány operační systémy podle oblíbenosti u uživatelů a programovací jazyky. V další části práce ...
 • Bluetooth dálkový ovladač 

  Kratochvíl, Martin
  Cílem práce bylo vytvoření univerzálního systému pro ovládání počítače dálkovým ovladačem v podobě mobilního telefonu. Systém využívá technologie Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci. Zaměřuje se na snadnou rozšiřitelnost ...
 • FTP server pro Windows Mobile 6 

  Bajcar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem protokolu FTP a jeho využitím v mobilních zařízeních využívajících operační systém Microsoft Windows Mobile. Dále popisuje možnosti tvorby aplikací pro tento systém v programovacím ...
 • GUI knihovna pro J2ME 

  Strouhal, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nový framework pro platformu J2ME a otestovat jeho použitelnost na demonstrační aplikaci. Stručně je charakterizována samotná oblast J2ME, možnosti vývoje aplikací pomocí stávajících ...
 • JavaME aplikace pro sázení na sportovní zápasy 

  Kubalík, František
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci aplikace pro mobilní terminály, která umožňuje uživateli sázet na sportovní zápasy. Funkčnost této aplikace je závislá na centrální databázi, jejíž návrh je také součástí ...
 • Jídelní menu pro mobilní telefony s Bluetooth 

  Dzurňák, Tomáš
  Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat aplikaci pro mobilní telefon a stolní počítač, která umožní v restauraci pomoci mobilního telefonu procházet jídelní menu a následně zadávat objednávky. Stolní počítač poskytuje ...
 • Karetní hra Maryáš pro mobilní zařízení 

  Pumprla, Tomáš
  Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace založené na programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikací je karetní hra Mariáš, přičemž uživatel může zvolit hru proti lidem nebo proti počítači, který se rozhoduje na základě expertního ...
 • Karetní hra Taroky pro mobilní zařízení 

  Sykala, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem hry Taroky pro mobilní zařízení. Hra je vyvíjena v programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikace umožňuje hrát Taroky jednomu až čtyřem lidem. Inteligence hráčů reprezentovaných mobilním ...
 • Knihovna pro podporu karetních her na mobilních zařízeních 

  Hodek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem knihovny pro podporu karetních her na mobilních zařízeních na platformě J2ME a také obecnými doporučeními užitečnými pro vývoj a testování. Samotná knihovna je pak navržena s ohledem ...
 • Komunikační klient v JavaMe 

  Svoboda, Pavel
  Tato diplomová práce se věnuje problematice vývoje multimediálních aplikací na platformě Java Micro Edition. Cílem je navrhnout a realizovat aplikaci umožňující hovor dvou účastníků. V první části práce je charakterizována ...
 • Ovládaní počítače pomocí mobilního telefonu skrze bluetooth 

  Eliáš, Filip
  Výsledkem mé práce je aplikace, pomocí které lze ovládat programy na PC. Aplikace obsahuje serverovou část, která běží na PC a klientskou část určenou primárně pro mobilní telefony. Aplikace pro svůj běh potřebuje dva ...
 • Ovládání desktopové prezentace pomocí mobilního telefonu s Bluetooth 

  Tesař, Miroslav
  Cílem projektu je osvobodit osobu provádějící prezentaci z notebooku nebo i stolního počítače od nutnosti ovládat prezentaci z klávesnice. Systém využívá mobilní telefon s podporou mobilní Javy a Bluetooth technologie ke ...
 • Rozpoznávač psaného textu pro mobilní telefony 

  Talaš, Vladimír
  Cílem projektu bylo vytvoření aplikace pro mobilní telefon, která by umožnila pomocí zabudovaného fotoaparátu telefonu vyfotografovat snímek v němž by nalezla a rozpoznala text. Tento text by následně bylo možno odeslat v ...
 • Síťová komunikace J2ME/J2SE 

  Přerovský, Petr
  V první části se práce zabývá popisem platformy Java Micro Edition s cílem vyzdvihnout její hlavní rysy. Druhá část uvádí možnosti implementace siťové komunikace v prostředí mobilních telefonů a síťové možnosti platformy ...
 • Složitější hra pro více hráčů pro mobilní zařízení 

  Kojecký, Vladimír
  Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace na platformě J2ME. Jedná se o hru pro více hráčů pro mobilní zařízení komunikující mezi sebou pomocí technologie Bluetooth. Aplikace, nazvaná BTbomb,vychází ze hry, známé pod ...
 • Sudoku na mobilním telefonu 

  Pumprla, Ondřej
  Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace založené na programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikací je hra Sudoku, přičemž zadání si uživatel může vygenerovat přímo v samotné mobilní aplikaci, nebo importovat z webové ...
 • Univerzální mobilní komunikační platforma pracující s technologií bluetooth 

  Sopko, Richard
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku komunikačních technologií v mobilních zařízeních v osobních bezdrátových sítích typu WPAN. Práce se skládá ze tří základních částí. První část poskytuje přehled o osobních ...
 • Vyhledání spojů MHD pro mobilní telefony 

  Krch, Petr
  Cílem práce bylo navrhnout na internetu nezávislou aplikaci pro mobilní telefony umožňující vyhledání nejrychlejšího spoje v rámci městské hromadné dopravy. Uživatelské rozhraní aplikace je vytvořeno tak, aby její ovládání ...