Now showing items 1-8 of 8

 • Centralizace správy bezpečnostních politik v Javě 

  Kalina, Jan
  WildFly je platformou pro distribuované prostředí splňující specifikaci Java Enterprise Edition. Tato práce se zabývá možnostmi centrální správy bezpečnostních politik v tomto prostředí. Bezpečnostní politika je sada ...
 • Klient protokolu Hot Rod pro C++ 

  Šimíček, Ondřej
  V dnešní době je velký zájem o distribuovaná úložiště poskytující velkou kapacitu, dostupnost a spolehlivost. Tato bakalářská práce popisuje distribuované úložiště Infinispan projektu a jeho vlastní Hot Rod protokol. Hlavním ...
 • Polymer Elements for a Business Process Management System 

  Pahuta, Serhii
  Cílem této diplomové práce je představit a analyzovat technologie Web Components a JBoss BPM Suite. Technologie Web Components dává možnost vytvořit lehkou HTML komponentu s předefinovanou funkčnosti. Vyslédná implementace ...
 • Rozšíření projektu Jenkins o dynamické workflow 

  Sviták, Jiří
  Cílem diplomové práce bylo implementovat zásuvný modul pro Jenkins, který umožní řízení spouštění Jenkins úloh pomocí podnikových procesů. Pro podnikové procesy byl použit projekt jBPM 5, který je založen na standardu ...
 • Statická detekce častých chyb JBoss aplikačního serveru 

  Vyvial, Pavel
  Práce si klade za úkol poskytnout čtenáři popis statické analýzy prováděné prostřednictvím nástroje FindBugs nad aplikačním serverem JBoss od společnosti Red Hat. Na základě analýzy vybraných chyb byly vytvořeny vzory pro ...
 • Systém monitorování stavu plánovacích úloh 

  Maga, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je dle konkretních požadavků zadavatele společnosti Red Hat vytvořit systém monitorování stavu plánovacích úloh. Hlavním cílem je vytvořit systém plánování, který uloží plánovací problém do ...
 • Využití databáze Firebird v JBoss aplikačním serveru 

  Maruniak, Lukáš
  V práci je uvedené řešení pro připojení databáze Firebird k JBoss aplikačnímu serveru.Práce se zabýva konfigurací zdrojových kódu JBoss aplikačního serveru, tak aby pracoval s databází Firebird včetně postupu na přípravu ...
 • Využití databáze H2 v JBoss aplikačním serveru 

  Penčikov, Michal
  JBoss aplikační server (AS) je open source implementace standardu Java EE. Jeho aktuálně používaná databáze pro potřeby testování, HSQL, má některá podstatná omezení, proto existují požadavky na využití jiných databází, ...